Λίγα λόγια

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μηχανικών της Κύπρου σε θέματα που άπτονται των επιμέρους κλάδων, με απότερο σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η θεματολογία του ΚΕΜ ανανεώνεται σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη νέες νομοθεσίες τόσο της Κυπριακής Κυβέρνησης όσο και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η κυπριακή πραγματικότητα αποτυπώνεται στο περιεχόμενο των σεμιναρίων μας μέσα από την επιλογή εκπαιδευτών οι οποίοι ασκούν παράλληλα το επάγγελμα, έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο τους και είναι σε θέση να μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους στους καταρτιζόμενους.Σεμινάρια ανά Κλάδο

Όλα

Ανά Κλαδο

 
Σεμινάρια

Προγραμματισμένα σεμινάρια

Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα
24/09/2019 - 25/09/2019

Τα αδρανή υλικά της Κύπρου και η χρήση τους στα τεχνικά και οικοδομικά
15/10/2019 - 16/10/2019

Εκτίμηση Επικινδυνότητας
17/10/2019 - 18/10/2019

Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης
23/10/2019 - 06/11/2019

Ασφαλή οδήγηση Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων
24/10/2019 - 25/10/2019

Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια
30/10/2019 - 01/11/2019

Χωματουργικά , Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου
01/11/2019 - 02/11/2019

Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο στάδιο της μελέτης και εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων
07/11/2019 - 11/11/2019

Ανάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών 17ης Έκδοσης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
13/11/2019 - 30/11/2019

Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση
27/11/2019 - 28/11/2019
 
Τελευταία Νέα

In2C: Second Transnational Meeting in Madrid
19/07/2019

INCOMMON-Cultural and Educational Interventions for the Exercise of the Active Citizenship of Migrent Women In Cyprus
04/06/2019

IN2C: Kick off meeting in Larissa, Greece
06/03/2019

IN2C:Workshop in Larissa, Greece
06/03/2019

FRESH: Read the second Newsletter of FRESH Project
15/02/2019

Projects

Fresh
15 Οκτ 2017 - 14 Δεκ 2019

Health Points
1 Δεκ 2017 - 30 Νοε 2019


HighLight

Ανάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών 17ης Έκδοσης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
H τεχνολογική ανάπτυξη, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού…

Read more...
Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των…

Read more...
© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD