Λίγα λόγια

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μηχανικών της Κύπρου σε θέματα που άπτονται των επιμέρους κλάδων, με απότερο σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η θεματολογία του ΚΕΜ ανανεώνεται σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη νέες νομοθεσίες τόσο της Κυπριακής Κυβέρνησης όσο και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η κυπριακή πραγματικότητα αποτυπώνεται στο περιεχόμενο των σεμιναρίων μας μέσα από την επιλογή εκπαιδευτών οι οποίοι ασκούν παράλληλα το επάγγελμα, έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο τους και είναι σε θέση να μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους στους καταρτιζόμενους.Σεμινάρια ανά Κλάδο

Όλα

Ανά Κλαδο

 
Σεμινάρια

Προγραμματισμένα σεμινάρια

BIM/REVIT FOR CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERS
05/10/2021 - 09/11/2021

Ποιότητα αέρα στα κτήρια, συστήματα αερισμού και πρακτικές
08/10/2021 - 15/10/2021

Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο στάδιο της μελέτης και εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων
12/10/2021 - 15/10/2021

ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα
19/10/2021 - 20/10/2021

Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια
21/10/2021 - 22/10/2021

Εκτίμηση Επικινδυνότητας
26/10/2021 - 02/11/2021

Ενεργειακή και βιοκλιματική αποτύπωση κτηρίων, προκλήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις.
01/11/2021 - 05/11/2021

Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση
05/11/2021 - 12/11/2021

Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
09/11/2021 - 23/11/2021

Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων
10/11/2021 - 12/11/2021
 
Τελευταία Νέα

SkillsSwap_Transnational meeting on the 16th of September 2021
16/09/2021

SYMPATIC_News
18/08/2021

SYMPATIC Article 5
10/08/2021

HoReCa4VET_Online meetingon the 4th of August 2021
04/08/2021

SkillsSwap_Executie Summary(EL)
29/07/2021

Projects

CoViR-Collaborative Virtual Reality platform for e-learning: Teaching Communication
1 Μαϊ 2021 - 30 Απρ 2023


HighLight

Ανάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών 17ης Έκδοσης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
H τεχνολογική ανάπτυξη, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού…

Read more...
Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των…

Read more...
© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD