Λίγα λόγια

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μηχανικών της Κύπρου σε θέματα που άπτονται των επιμέρους κλάδων, με απότερο σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η θεματολογία του ΚΕΜ ανανεώνεται σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη νέες νομοθεσίες τόσο της Κυπριακής Κυβέρνησης όσο και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η κυπριακή πραγματικότητα αποτυπώνεται στο περιεχόμενο των σεμιναρίων μας μέσα από την επιλογή εκπαιδευτών οι οποίοι ασκούν παράλληλα το επάγγελμα, έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο τους και είναι σε θέση να μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους στους καταρτιζόμενους.Σεμινάρια ανά Κλάδο

Όλα

Ανά Κλαδο

 
Σεμινάρια

Προγραμματισμένα σεμινάρια

Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση
23/01/2020 - 28/01/2020

Ασφαλή οδήγηση Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων
06/02/2020 - 07/02/2020

Εκτίμηση Επικινδυνότητας
13/02/2020 - 14/02/2020

Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα
20/02/2020 - 25/02/2020

Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια
05/03/2020 - 06/03/2020

Σχεδιασμός και Τοποθέτηση Ασφαλτομιγμάτων
11/03/2020 - 12/03/2020

Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
03/04/2020 - 13/04/2020

Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης
22/04/2020 - 23/04/2020

Χωματουργικά , Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου
12/05/2020 - 13/05/2020

Τα αδρανή υλικά της Κύπρου και η χρήση τους στα τεχνικά και οικοδομικά
02/06/2020 - 04/06/2020
 
Τελευταία Νέα

FRESH: Presentation of the FRESH project at an event organized at Landmark Hotel
19/12/2019

In2C: Second Transnational Meeting in Madrid
19/07/2019

Event on PV-Trainer project held at Nicosia Cyprus
16/07/2019

EMKIT2 - Partners’ second meeting in Tilburg, Netherlands
06/07/2019

PV-Trainer: Final meeting of PV-Trainer in Radom - Poland
17/06/2019

Projects

EMKIT2 - Empowerment Toolkit for Trainers for the Development of the Social and Cultural Competence and Media Literacy for Low Skilled Migrant Women
1 Σεπ 2018 - 30 Αυγ 2021


HighLight

Ανάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών 17ης Έκδοσης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
H τεχνολογική ανάπτυξη, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού…

Read more...
Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των…

Read more...
© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD