Διοργανώσεις

Λίστα Διοργανώσεων
Σεμινάριο ανατροφοδότησης για τις στάσεις και εμπειρίες της ηγεσίας και του διδακτικού προσωπικού σχετικά με πρωτοβουλίες διασφάλισης ποιότητας σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
19 Οκτ 2017 08:30 - 10:45
Σεμινάριο ανατροφοδότησης

για τις στάσεις και εμπειρίες της ηγεσίας και του διδακτικού προσωπικού σχετικά με πρωτοβουλίες διασφάλισης ποιότητας σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η εκδήλωση αφορά εκπαιδευτές και διευθυντικά στελέχη παρόχων…Read more...
Έυρεση Διοργανώσεων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD