Νέα

Κάρτα Νέων
i_CONTENT_Online meeting on the 17th of September 2021
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Type: European Projects News
Project: i-CONTENT-A Toolkit for Educators and VET providers for the design and development of online


An i-CONTENT project meeting took place on the 17th of September 2021. During this meeting the intellectual output IO2: i – CONTENT INTERACTIVITY: A Toolkit for the creation of interactive content was presented by  Bee Group and IO3: i-CONTENT Gamification: A Toolkit for the gamification of an online course was presented by  GRUPPO4.The partners discussed both outputs .

 

#euprojectsbyeditc #icontent

 Related Documents
icontent picture

Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD