Νέα

Κάρτα Νέων
SYMPATIC_Online meeting on the 22nd of September 2021
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Type: European Projects News
Project: SYMPATIC-Support and value Young Adults Mobility and Training for Integration into Companies

A Sympatic online meeting took place on the 22nd of September. During the meeting the Connect Platform desinged by EDITC  was presented to the partners by Eurocircle.
Also the partners discused some final things that need to be done in order to complete the Intellectual Outputs and also they discussed about the final  online conference in November 2021.

#SYMPATIC#
#mobilities#Related Documents
Picture 2
Picture 3

Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD