Νέα

Κάρτα Νέων
SYMPATIC_Online meeting on 15th of October 2021
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Type: European Projects News
Project: SYMPATIC-Support and value Young Adults Mobility and Training for Integration into Companies

An online meeting took place on the 15th of October 2021. During this meeting the partners discussed the details about the SYMPATIC  final online conference.

Stay tuned for SYMPATIC Final Conference!!! For more information regarding the project visit SYMPATC Web page  http://sympatic.projectsgallery.eu

#SYMPATIC#
#mobilities#Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD