Νέα

Κάρτα Νέων
Online Steering Commitee meeting for COVIR
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021

Type: European Projects News
Project: CoViR – Collaborative Virtual Reality platform for e-learning: Teaching Communication

An online steering commitee meeting for CoViR  took place on  the 20th of December 2021.During this meeting  we discussed the progress of the project (its deliverables) and  the development of the project's web site.


#projectsbyeditc#COViR #VirtualReality #VR #Elearning #Education #AI #ErasmusPlus#


 Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD