Νέα

Κάρτα Νέων
HoReCa4VET:Brochure in english and greek language
Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022

Type: European Projects News
Project: HoReCa4VET - Market qualifications - a signpost for minimizing competence gaps between education and the labour market in the HoReCa sector

Do you want to find out what the HoReCa4VET project is all about?Are you  interested in learning what we want to do and how we are going to do it with regard to this project?

Read HoReCa4VET brochure!

Click on the links below to download the  brochures in English and Greek language.

 

#HoReCa4VET #ErasmusPlus #EUProjects #Learning #LifelongLearning #Education #VocationalEducation #VocationalTraining #VET European Commission Erasmus+#euprojectsbyeditcΈυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD