Νέα

Κάρτα Νέων
Active Woman:Transnational meeting in Ptesti, Rumania on the 24th of February 2023
Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023

Type: European Projects News
Project: Active Woman-Model solutions in the field of preparation for remote work

A transnational  meeting  for Erasmus + Active Woman project is  taking place in Pitesti, Roumania today, 24th of February 2023.

The main goal of  Active Woman  is to activate women by showing them model solutions for the preparation of remote work in the
period from 01/04/2021 to 31/03/2023.
The project is dedicated to women who, due to the covid 19 pandemic, cannot freely return to the labor market and want to remotely regain the possibility of active participation in society in order to prevent social and digital exclusion. The availability of the developed results in English will make it possible to use these materials for career counselors throughout the EU, because, as the OECD report shows, remote work is the best way to solve the problem of unemployment in small regions, as many as 55% of respondents would like to work remotely, if only they had such an opportunity. Research shows that the interest in remote work is greater than the possibility of using such a model of work.

During the meeting the partners  will review and discuss project activities and next steps   in the framework of  Active Woman project.
Stay tuned for more information coming up for the project!

#ACTIVEWOMAN#projectsbyeditc#remotework#webinars#erasmus#Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD