Νέα

Κάρτα Νέων
SkillsSwap_Final transnational meeting in Larisa, Greece
Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

Type: European Projects News
Project: Skills Swap - Supporting the hospitality sector through international co-operation

The final transnational meeting of SkillsSwap project took place on the 13th of June 2023 in DIMITRA,  Larissa , Greece.Partners  provided updates of the piloting of Skills Swaps in their countries. They also reviewed IO4:
The Skills Swap 'eTracker' for hospitality employees and apprentices
and IO5:  Skills swaps in hospitality: A Digital Toolkit for VET practitioners.
RINOVA informed all partners about the finals steps that need to be taken for the project.

#SkillsSwap #Hospitality #Tourism #education #learning #school #erasmus #europe #vocationaleducation#projectsbyeditc#Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD