Νέα

Κάρτα Νέων
SkillsSwap_Final Conference in Larissa Greece
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023

Type: European Projects News
Project: Skills Swap - Supporting the hospitality sector through international co-operation

EDITC team was very happy to participate in the Skills Swap Final Conference took place on the 12th of June 2023 in the Central Public Library of Larisa ‘Konstantinos Koumas’. It  was  organized as part of the “Week for Youth and Lifelong learning” in cooperation with Larisa Municipality within the “Larisa an UNESCO Learning City”.

During the conference the participants were informed about the Skills Swap project, its aims and deliverables.

Visit https://skills-swap.projectsgallery.eu/

#SkillsSwap #Hospitality #Tourism #education #learning #school #erasmus #europe #vocationaleducation#projectsbyeditc#Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD