Νέα

Κάρτα Νέων
i-CONTENT:4th newsletter(GR)
Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023

Download File
Type: European Projects News
Project: i-CONTENT-A Toolkit for Educators and VET providers for the design and development of online

The 4th newsletter for i-CONTENT is published. Click on the link above to view it.
Stay tuned for more activities of i-CONTENT!

 

#euprojectsbyeditc #icontent#interactivelearning#Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD