Νέα

Κάρτα Νέων
ENCOURAGE:4th newsletter(EN)
Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023

Download File
Type: European Projects News
Project: ENCOURAGE:Development of Courses for Substainable Waste Management for Municipalities

The fourth  newsletter for ENCOURAGE project has been  published .To read the newssletter click on the link above. To find out more regarding this project visit project web site https://encourage.projectsgallery.eu/ .

ENCOURAGE project aims to develop  Courses for Sustainable Waste Management for Municipalities as well as for VET education and provide recognition of knowledge and skills for appropriate handling with all waste types by the participants.

Stay tuned !

#euprojectsbyeditc#ENCOURAGE#Erasmus+ #wastemanagement #sustainability #reused #recycled #recovered #circulareconomy #Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD