Νέα

Κάρτα Νέων
Κυκλοφόρησε το 1ο δελτίο τύπου του έργου QCVET - The 1st QCVET project newsletter is here!
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Download File
Type: European Projects News
Project: QC-VET: Promoting quality culture in VET

Διαθέσιμο στην Αγγλιλκή και Ελληνική Γλώσσα


Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD