Νέα

Κάρτα Νέων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Type: European Projects News

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ανακοινώνουν Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ΑνΑΔ


Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD