Νέα

Κάρτα Νέων
QC-VET: Promoting Quality Culture in VET 2nd Meeting in Nicosia, Cyprus
Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Type: European Projects News
Project: QC-VET: Promoting quality culture in VET

The second meeting of QC-VET was held on the 4th and 5th of May 2017 in Nicosia, Cyprus. The project aims to to support VET leadership to motivate and engage VET-teaching staff in the implementation of quality initiatives at VET-institution by improving prior elaborated guidelines.

An online questionnaire has been designed and circulated among trainers in the participating countries in order to get quantitative measures on the involvment of trainers in Quality activities. The results were reviewed and the next steps where dicussed. Each partner will need to elaborate on the research results and validate them by hosting a workshop in their country.


Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD