Νέα

Κάρτα Νέων
QC-VET: A workshop to discuss and validate research results
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Type: European Projects News
Project: QC-VET: Promoting quality culture in VET

The breakfast workshop took place in Cyprus, on the 19th of October 2017. It was hosted by MMC Management Center, at its premises, at 16 Imvrou street, in Nicosia.

During the workshop the QC-VET project and research results were presented and discussed. The EQAVET cycle was presented and the participants exchanged opinions as wether EQVET is a Quality model which is followed in Cyprus. The results of the workshop will contribute to the development of a set of guidelines for the promotion of QA among teaching staff, thus creating a Quality Assurance culture.


Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD