Νέα

Κάρτα Νέων
PV-Trainer: Second Meeting in Galati, Romania
Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Type: European Projects News
Project: PV-TRAINER: Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system

The 2nd meeting of the Erasmus+ Project took place in Galati Poland on the 1st and 2nd of June 2017. During the meeting each partner presented the results of IO1: Qualification Requirements for the PV Trainer. During the meeting the consortium discussed the methodology for the development of common professional competence standard for the PV trainer and the preparation of the research tool for the competence standard of PV trainer.
The meeting concluded with a small workshop for developing a concept for the publication summarizing the project


Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD