Νέα

Κάρτα Νέων
PV-Trainer: Third meeting in Nicosia, Cyprus
Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Type: European Projects News
Project: PV-TRAINER: Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system

The 3rd meeting of the Erasmus+ Project PV Trainer took place in Nicosia, Cyprus on the 1st and 2nd of February 2018.  
During the meeting the partnership reviewed the progress of the project as well as the results from the online research.  
Additionally the consortium reviewed and discussed details of the following Intellectual outputs:

  • IO3: Modular Training Programme for PV
  • IO4: Bank of training
  • IO5: E-Learning training bank for the pv trainer (ROMANIA)

The meeting concluded with the setting up of the next steps and deadlinesΈυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD