Νέα

Κάρτα Νέων
PV-Trainer: Upcoming meeting in Galati Romania
Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Type: European Projects News
Project: PV-TRAINER: Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system

EDITC is participating in the PV-Trainer Erasmus+ meeting in Galati, Romania.

The Cyprus team will present the national report on the competences required for Photovoltaic Trainers in Cyprus and will have a chance to get to know what is required in Spain and Poland.


Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD