Νέα

Κάρτα Νέων
FRESH: Project Web Site ready!
Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

Project: Fresh

FRESH  is an ERASMUS+ Project which proposes an innovative approach for addressing skill mismatches through HRM in the agri-food industry.

For more information visit http://fresh.projectsgallery.eu Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD