Νέα

Κάρτα Νέων
FRESH: Research in Progress
Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Project: Fresh

To better achieve the aims of FRESH Project the partnership has developed a questionnaire addressed to the HR people in the agri food industry.

If you are interested in the project your feedback would be extremely helpful. Please complete online the questionnare at

https://www.1ka.si/a/154175 - English
https://www.1ka.si/a/154175?language=12 - GreekΈυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD