Νέα

Κάρτα Νέων
InCommon Engage! Learn more about the project
Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Download File
Type: European Projects News
Project: InCommon Τoolbox -Cultural and Educational Interventions for the Active Citizenship of Migrant Women

If your are a volunteer, an organization in the cultural sector or a migrant woman you may be interested in getting involved in the InCommon project.

Download the brochures in English and Greek available beow

Learn more about the project at  http://www.documenta.es/web/incommon/Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD