Νέα

Κάρτα Νέων
InCommon ENGAGE: Τοπικές εκδηλώσεις για προώθηση του έργου σε εθελοντές
Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Type: European Projects News
Project: InCommon Τoolbox -Cultural and Educational Interventions for the Active Citizenship of Migrant Women

Διοργανώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου μία εκδήλωση για προώθηση του έργου InCommon σε εθελοντές που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στις δραστηριότητες του έργου .

Στόχος των τοπικών εκδηλώσεων είναι να ενημερωθούν οι εθελοντές για τις δραστηριότητες που θα διοργανωθούν εντός του 2019 με στόχο την ενσωμάτωση γυναικών μεταναστών στην Κυπριακή κοινωνία και την ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.

Περισσότερα για το έργο http://www.documenta.es/web/incommon/Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD