Νέα

Κάρτα Νέων
Καλές πρακτικές για ενσωμάτωση και συμμετοχή των γυναικών μεταναστών στη χώρα που διαμένουν
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Type: European Projects News
Project: InCommon Τoolbox -Cultural and Educational Interventions for the Active Citizenship of Migrant Women

Στα πλαίσια του έργου InCommon οι εταίροι έχουν ετοιμάσει τον οδηγό "Good practices on social integration and civic participation of migrant women at European level". Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό από τον πιο κάτω σύνδεσμο


Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD