Νέα

Κάρτα Νέων
InCommon ENGAGE: Εκπαιδεύσεις Εθελοντών στη Διαπολιτισμοκότητα
Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Type: European Projects News
Project: InCommon Τoolbox -Cultural and Educational Interventions for the Active Citizenship of Migrant Women

Η EDITC διοργάνωσε 2 εκπαιδεύσεις εθελοντών στα πλαίσια του έργου InCommon . Τις εκπαιδεύσεις αυτές παρακολούθησαν εθελοντές από διάφορες επαρχίες που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για να εμπλακούν στις δραστηριότητες του έργου.
 

Περισσότερα για το έργο http://www.documenta.es/web/incommon/Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD