Νέα

Κάρτα Νέων
FRESH: Read the first Newsletter of FRESH Project
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Project: Fresh

FRESH is devoted to the enhancement of agri-food HR management specific skills, encouraging the participation of managers and VET providers in a responsive training that fosters the exchanges of information and best practices envisaged by the ET2020. The cooperation of European training institutions, HR experts and enterprises will generate a transnational network of specialists committed to the creation of a learning environment in the firm, enriching each other from the diversity of approaches to HRM and practices across the EU.

 

Click below to read FRESH 1st newsletterΈυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD