Νέα

News List
PV-Trainer: Project Progress
24/03/2017
The following Output for the National Report is ready and available at http://pv-trainer.projectsgallery.eu

Intellectual Output O1.
In-depth diagnosis of qualifications requirements for a trainer conducting theoretical and practical training in…Read more...
Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD