Νέα

News List
Igma3: Igma3 4th Newsletter is available
30/06/2018
The 4th Newsletter has been published for igma3. Click here to download it


Read more...
FRESH: Read the first Newsletter of FRESH Project
29/06/2018
FRESH is devoted to the enhancement of agri-food HR management specific skills, encouraging the participation of managers and VET providers in a responsive training that fosters the exchanges of information and best practices envisaged by the…


Read more...
Καλές πρακτικές για ενσωμάτωση και συμμετοχή των γυναικών μεταναστών στη χώρα που διαμένουν
25/06/2018
Στα πλαίσια του έργου InCommon οι εταίροι έχουν ετοιμάσει τον οδηγό "Good practices on social integration and civic participation of migrant women at European level". Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό από τον πιο κάτω σύνδεσμο


Read more...
Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD