Σεμινάρια

Σεμινάρια
BIM/REVIT FOR CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERS

Κωδικός: ADK.REVCIVIL
Τύπος: IT InstructorLed Courses
Κατηγορία:

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των Έργων.
Περεταίρω, η Μοντελοποίηση Κτηριακών Πληροφοριών είναι μια διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης πληροφοριών (γεωμετρικών αλλά και άυλων) σχετικά με ένα κατασκευαστικό έργο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του Έργου.
Από την πλευρά τους οι Μηχανικοί (Civil & Structural Engineers) κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός Έργου με την τεχνολογία BIM / Revit καλούνται να συνεργαστούν με τους Αρχιτέκτονες στο περιβάλλον του λογισμικού, που βοηθά στην απλοποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού και ανάλυσης κτιρίων. Ως συλλογική μεθοδολογία εργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση έργων, επιτρέπει στους Μηχανικούς να σχεδιάζουν με στοιχεία μοντελοποίησης και παραμετρικά δομικά στοιχεία χρησιμοποιώντας έξυπνα αντικείμενα 3D με ενσωματωμένη πληροφόρηση.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι Μηχανικοί καλούνται να εργαστούν με το πρόγραμμα Revit Structure για να δημιουργήσουν το κτηριακό μοντέλο του στατικού φορέα, που τους δίνει την δυνατότητα πλήρους συντονισμού με άλλες ειδικότητες (Αρχιτέκτονες, Ηλεκτρολόγους Μηχ., Μηχανολόγους Μηχ.)Ώρες: 40
Διάρκεια: 40 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, 16 Imvrou Street, 1055 Nicosia
Γλώσσα: Greek
Εισηγητής: Χρίστος Μηνάς
 

Θέματα

Unit 1: Introduction
• Welcome
• Βest practices in Revit
• Best practice in importing cad files in Revit
• Using the exercise files
• Basic Structure in Revit

Unit 2: Basic Structure in Revit
• Add and Modify Structural Columns in Revit 
• Create Structural Wall Types in Revit
• Create Structural Walls with Openings   
• How To Create and Modify Pilasters in Revit

Unit 3: Working with Floor Framings, Beams, Steel Frames
• How To Create Floor Framings in Revit Structure
• How To Work with Beams and Beam Systems in Revit
• How To Work with Structural Steel Frames in Revit Structure
• How to Work with Concrete Beams in Revit Structure

Unit 4: Working with Floor Elements, Roofs, Elevator Pit
• How to Add and Modify Floor Elements in Revit Structure
• How to Create a Sloped Roof with Framing in Revit Structure
• How to add Foundations in Revit Structure   
• How to Create an Elevator Pit in Revit Structure

Unit 5: Creating Stairs, Ramps, annotating and tags
• How to Create a U Shape and Monolithic Stairs  in Revit Structure
• How to Create Ramp in Revit Structure
• How to annotate in Revit Structure    
• How to add column and beam tags in Revit Structure

Unit 6:  Legends, Details and reinforcement elements
• How to create legend in Revit Structure 
• How to create a Detail View
• How to add 2D Annotations to a Detail View in Revit Structure
• How to add reinforcement elements and detail components

Unit 7:  Drafting and TRUSSES
• How to Create Drafting View
• How to add 2D Annotations to a Detail View in Revit Structure
• Part 1_TRUSSES in Revit 2017     
• Part 2_TRUSSES in Revit 2017
• How to create footing and pier schedule in Revit

Unit 8: Steel frame Structures
Steel frame structure - part 1
Steel frame structure - part 2

Unit 8: Revit Steel Connections
• Revit Structure- Steel Connections
• Revit Structure- Steel Connection Enhancement
• Structural Steel Connections in Revit and Advance Steel
• New Structural Features

Unit 10: Concrete Detailing and Course Closure
• Concrete Detailing
• Autodesk Revit Structure Webinar
• ConclusionΠροφίλ Συμμετεχόντων

• Μηχανικοί Μελετητές (Civil & Structural Engineers)
• Μηχανικοί Εργοταξίου (Site & Project Engineers)Στόχοι Κατάρτισης

  1. Περιγράφουν τα πλεονεκτήματα στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας BIM (Building Information Modeling) για την δημιουργία και διαχείριση Έργων.

  2. Κατονομάζουν και επεξηγούν νέο λεξιλόγιο και τους νέους ορισμούς αναφορικά με τη Τεχνολογία BIM

  3. Χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία και παράμετρους του ψηφιακού μοντέλου και να χειρίζονται τα περιεχόμενα στοιχεία.

  4. Σχεδιάζουν, οργανώνουν, κάνουν μοντελοποίηση και παρουσιάζουν αποτελεσματικά το Έργο σε BIM / Revit.

  5. Δημιουργούν μοντέλα με κατασκευαστικές λεπτομέρειες για πατώματα, κολώνες, δοκούς, μεταλλικά Frames, οροφές, λάκκους ανελκυστήρων, σκάλες και ράμπεςΜεθοδολογία
1. Training notes in English language
2. Discustion
3. Project


Εξοπλισμός/ Εκπαιδευτικά μέσα
1. Personal Computer
2. Projector
3. Whiteboard
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD