Σεμινάρια

Σεμινάρια
Ποιότητα αέρα στα κτήρια, συστήματα αερισμού και πρακτικές
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Η εξασφάλιση σωστής ποιότητας αέρα στα κτήρια, απαιτεί μια νέα προσέγγιση ως προς τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες αερισμού – εξαερισμού, λαμβάνοντας την βεβαρημένη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά και του μεγάλου ενεργειακού κόστους που απαιτείται.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η…

Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
Συμβόλαια Υπεργολαβίας ΜΕΔΣΚ για Διορισμένους Υπεργολάβους σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Οι Διορισμένοι Υπεργολάβοι διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα οικοδομικά και τεχνικά έργα, καθώς η συμβολή τους στις εργασίες ανέρχεται γύρω στο 30% των συνολικών εργασιών του έργου και στις περιπτώσεις εξειδικευμένων έργων π.χ. νοσοκομείων, κλινικών κ.ά. η συμβολή αυτή ενδέχεται να…

Εισηγητής: Άντης Σφήκας

Περισσότερα...
Υλικά και Αρχές Συντήρησης Παραδοσιακών Οικοδομών
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Διατήρηση και συντήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ακολουθώντας ορθές αρχές και μεθόδους επέμβασης
Ο μεγάλος αριθμός ιστορικών και παραδοσιακών οικοδομών που συντηρούνται σήμερα και ο μεγάλος αριθμός αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, συντηρητών κλπ. που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό

Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
Εισαγωγή στη Διαχειριση Συμβολαίων Κατασκευαστικών Εργων Ιδιωτικού Τομέα
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το οποίο είχε υιοθετηθεί για χρήση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε το έντυπο να…


Περισσότερα...
Προσαρμογή της 16ης προς της 17η Έκδοση των Κανονισμών BS7671
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Μετά την εφαρμογή της 16ης έκδοσης των κανονισμών BS 7671 γίνεται η πλήρης εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο εφαρμόζοντας την 17η έκδοση των κανονισμών . Δηλαδή όλα τα ευρωπαϊκά κράτη αποδέχονται κοινή ορολογία, κανόνες ασφαλείας και προδιαγραφών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
EN 1993 (EC3): Design of Steel Structures
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
The structural Eurocodes are a set of unified international codes of practice for designing buildings and civil engineering works, and will replace National Codes. They are linked de-facto with EU legislation e.g. the Construction Products Directive and Public Procurement Directives, and their…


Περισσότερα...
EN 1997 (EC 7): Geotechnical Design
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
The structural Eurocodes are a set of unified international codes of practice for designing buildings and civil engineering works, and will replace National Codes. They are linked de-facto with EU legislation e.g. the Construction Products Directive and Public Procurement Directives, and their…


Περισσότερα...
Οικοδομικά Συμβόλαια
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, οι όροι εκτέλεσης, οι προδιαγραφές ποιότητας, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δεσμεύσεις κόστους, η διαδικασία παρακολούθησης, παράδοσης και παραλαβής καταγράφονται ως νομική δέσμευση στη Σύμβαση ενός έργου. Ο τρόπος Διοίκησης του Έργου απορρέει από τις…

Εισηγητής: Άντης Σφήκας

Περισσότερα...
Επίλυση Διαφορών στα Κατασκευαστικά Έργα - Διαιτησία
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Οι γνώσεις για τη διαιτησία είναι απαραίτητες για άτομα που ασχολούνται, σχεδόν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, με κατασκευαστικά έργα, είτε αυτά είναι οικοδομικά είτε είναι τεχνικά. Ο κύριος λόγος είναι ότι στην πλειοψηφία των συμβολαίων κατασκευαστικών έργων γίνεται πρόνοια για επίλυση των διαφορών…

Εισηγητής: Άντης Σφήκας

Περισσότερα...
Προγραμματισμός Κατασκευαστικών Έργων
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
O σωστός προγραμματισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. H ετοιμασία και υποβολή ορθών προγραμμάτων εργασίας προνοείται πλέον σαφώς και ρητά σε πολλά συμβόλαια (π.χ. συμβόλαια οικοδομικών και τεχνικών έργων του…

Εισηγητής: Άντης Σφήκας

Περισσότερα...
Φωτισμός για Επαγγελματίες Μελετητές Φωτισμού
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Οι σημερινές απαιτήσεις της αγοράς προϋποθέτουν ότι ο μελετητής φωτισμού γνωρίζει να υπολογίζει σωστά τις φωτεινές εντάσεις και εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να υποβαθμίζεται το τελικό αποτέλεσμα. Στο σεμινάριο "Φωτισμός για Επαγγελματίες Μελετητές Φωτισμού" γίνεται αναφορά στους…

Εισηγητής: Γιώργος Θεοχάρους

Περισσότερα...
Σχεδιασμός Πρωτοποριακών Χώρων
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Απόκτηση δεξιοτήτων για επαγγελματικό σχεδιασμό χώρων όπως καφετερίες, εστιατόρια με σκοπό μια επιτυχημένη επιχείρηση για το ιδιοκτήτη

Εισηγητής: Γιώργος Θεοχάρους
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
Οδηγία 2010/31/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Αναδιατύπωση) - Θερμομόνωση - Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει πολλούς μηχανικούς και εργοληπτικές εταιρείες να ασχοληθούν με τη δημιουργία κτιρίων με ενεργειακή απόδοση. Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η ενημέρωση μηχανικών εμπλεκόμενων ειδικοτήτων σε σχέση με…


Περισσότερα...
Level 1 Thermography ISO18436 PCN
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
According to the regulation ΚΔΠ 184/2012, the Cyprus Parliament is regulating the profession of Energy Auditors. A main instrument for proper Energy Audits is thermography and thermo-camera.
Additionally thermography has applications including electrical, Mechanical, Building, Medical and R&D.

Εισηγητής: Κυριάκος Τσιηφτές
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
Ανάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών 17ης Έκδοσης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
H τεχνολογική ανάπτυξη, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού επιβάλλει την εκπαίδευση στους νέους κανονισμούς, αυτούς της 17ης έκδοσης οι οποίοι καλύπτουν τα εν λόγω θέματα. Όλοι οι νέοι/αναβαθμισμένοι εξοπλισμοί είναι κατασκευασμένοι βάσει των…

Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου

Περισσότερα...
Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Στόχος του σεμιναρίου είναι να καταστήσει ικανούς τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολόγους να εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσματικά τις μεθόδους που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές…

Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου

Περισσότερα...
Εκπαίδευση Εργολήπτη & Συντηρητή ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Με βάση τη νομοθεσία περί ηλεκτρολογίας, άτομα που εξασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή/και συντηρητή τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ικανότητας Συντηρητού Ηλεκτροσυσκευών 1ης και 2ης τάξης θα πρέπει να παρακαθίσουν τις εξετάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών του…

Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου

Περισσότερα...
Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses

Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων θα δημιουργήσει ικανό δυναμικό, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, και θα συμβάλει…

Εισηγητής: Andreas Stavrou

Περισσότερα...
Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ετοιμασία και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας. Για το σκοπό αυτό το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί στις διάφορες…

Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου

Περισσότερα...
Πρόνοιες και Εφαρμογή του Περί Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Ορισμένων Προϊόντων Δομικών Κατασκευών του Διατάγματος του 2011 (ΚΔΠ 164/2011)
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
1. Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Περί Καθορισμού των επιπέδων των βασικών απαιτήσεων ορισμένων προϊόντων δομικών κατασκευών διατάγματος του 2011 (ΚΔΠ 164/2011)
2. Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Περί Καθορισμού…

Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
Κατηγορία: Όλα

Περισσότερα...
Page 1 of 3 (47 items)Prev[1]23Next

Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD