Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Ασφαλή οδήγηση Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων

Κωδικός: K19A02
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα
Σεμινάριο: Ασφαλή οδήγηση Ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων
Ημερομηνία: 6 Ιουν 2019 - 7 Ιουν 2019
Μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης του «εργασιακού περιβάλλοντος» και εργασιακής ασφάλειας και υγείας των χειριστών περονοφόρων οχημάτων, επιβάλλεται η ενημέρωση και κατάρτιση των χειριστών για την ασφαλή χρήση και συντήρηση ανυψωτικών περονοφόρων οχημάτων.

Ώρες: 10
Διάρκεια: 2 μέρες, 10 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
 

Κόστος: €280,00
Επιχορήγηση: €120,00
Τελικό Κόστος: €160,00
Θέματα

Μέρος Α: Εισαγωγή

 • Προβολή βίντεο με ατυχήματα φορκλιφτ
 • Χρήση ανυψωτικών περονοφόρων οχημάτων
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μηχανήματος
 • Τραυματισμοί
 • Μέτρα μείωσης κινδύνου ατυχημάτων
 • Παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ατύχημα
 • Κατηγορίες οχημάτων
 • Εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές

 
Μέρος Β
Σταθερότητα οχήματος

 • Κέντρο βάρους
 • Φόρτωση υλικών
 • Μεταφορά υλικών
 • Εκπαίδευση
 • Άλλοι παράγοντες

Οδήγημα◦Περονοφόρα

 • Ταχύτητα
 • Τιμόνι
 • Επιφάνειες / Δάπεδα
 • Ορατότητα
 • Φορτωμένο / μη φορτωμένο


Μέρος Γ: Χώροι διακίνησης◦Διάδρομοι

 • Σήμανση
 • Εξαερισμός
 • Θόρυβος
 • Τακτοποίηση / Στοίβαγμα


Μέρος Δ: Ανεφοδιασμός

 • Περονοφόρων οχημάτων ντίζελ
 • Περονοφόρων οχημάτων βενζίνης
 • Περονοφόρων οχημάτων υγραέριο
 • Περονοφόρων ηλεκτρικών οχημάτων


Μέρος Ε: Έλεγχοι

 • Συντήρηση
 • Αναγκαίος εξοπλισμός οχήματος
 • Προσόντα χειριστή
 • Ιατρικές εξετάσεις
 • Μέσα ατομικής προστασίας◦Προβολή ταινίας για Ασφαλή Χρήση Περονοφόρων Οχημάτων


Προφίλ Συμμετεχόντων
Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων και Υπεύθυνοι Ασφάλειας και Υγείας

Στόχοι Κατάρτισης

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν:

 • γνώσεις σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων στο χώρο εργασίας
 • γνώσεις για τις τεχνικές και πρακτικές που συνοδεύουν την αμυντική οδήγηση
 • γνώσεις για την καλύτερη συμπεριφορά στο οδήγημα προς όφελος τόσο των ιδίων , όσο και των άλλων χρηστών των χώρων εργασίας
 • καλύτερη επίγνωση των τρόπων αντιμετώπισης πιθανής κυκλοφοριακής συμφόρησης και των διάφορων δυσκολιών στο οδήγημα
 • γνώσεις για την υιοθέτηση πρακτικών ασφαλούς οδήγησης
 • γνώσεις για τους τρόπους προληπτικής συντήρησης και προστασίας των οχημάτων τους, αλλά και των ιδίων
 • καλύτερη επίγνωση των συνθηκών προληπτικής συμπεριφοράς στο οδήγημα προς αποφυγή ανεπιθύμητων περιστατικών
 • ενίσχυση της συνείδησης τους «άριστου οδηγού» και του ρόλου τους στην αύξηση της παραγωγικότητας της Εταιρίας


Μεθοδολογία

Για αποτελεσματικότητα του προγράμματος η μεθοδολογία και τα μέσα κατάρτισης συμπεριλαμβάνουν:

 • Διάλεξη με διαφάνειες
 • Συζήτηση
 • Εργασία σε ομάδες
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Ασκήσεις
 • Προβολή ταινίας
 • Παραδείγματα


Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα
06/06/2019 Πέμπτη 08.15-13.30
07/06/2019 Παρασκευή 08.15-13.30Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD