Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Τεχνική, Οικονομική και Περιβαλλοντική ανάλυση Φωτοβολταïκών και Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής

Κωδικός: K21B12
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα
Σεμινάριο: Τεχνικη, Οικονομικη και Περιβαλλοντικη αναλυση Φωτοβολταïκων και Θερμικων Ηλιακων Συστηματων ηλεκτροπαραγωγης
Ημερομηνία: 17 Δεκ 2021 - 27 Δεκ 2021
Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στις βασικές αρχές ανάλυσης των φωτοβολταïκών και θερμικών ηλιακών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παραπέρα ενσωμάτωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό δίκτυο της Κυπρου.

Ώρες: 12
Διάρκεια: 2 μέρες, 12 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Webinar
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Κυριάκος Τσιηφτές
 

Κόστος: €300,00
Επιχορήγηση: €144,00
Τελικό Κόστος: €156,00
Θέματα
 •  Πολιτική της ΕΕ για τα μελλοντικά ενεργειακά
 •  Το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου
 •  Εναλλακτικές πηγές ενέργειας
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειες (αιολική ενέργεια,ηλιακή ενέργεια, κλπ.)
 •  Ηλιακή μηχανική και ιδιαιτερότητες του κλίματος της Κύπρου
 •  Τεχνολογίες φωτοβολταικών συστημάτων
 •  Τεχνολογίες ηλιοθερμικών συστημάτων
 •  Ιδιαιτερότητες εγκαταστάσεων ηλιακών συστημάτων
 • Παραδείγματα εφαρμογών
 •  Τεχνική οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση φωτοβολταïκών και θερμικών ηλιακών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής: τεχνικές βελτιστοποίησης (linear programming, non-linear programming, dynamic programming,κλπ.)
 • Λογισμικά βελτιστοποίησης (WASP,IPP algorithm, RETScreen,PolySunκλπ.).
 • Μελέτες κόστους –οφέλους: σύγκριση κόστους παραγωγής που προκύπτει απο τη χρήση φωτοβολταïκά και θερμικά ηλιακά με της παρούσα κατάσταση στην Κύπρο

 Προφίλ Συμμετεχόντων
 •   Ενεργειακούς Μηχανικούς
 •  Μηχανικοί Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας
 •  Πολιτικοί Μηχανικοί
 •  Αρχιτέκτονες
 • Σύμβουλοι Τεχνικών Έργων / Project Managers / Project Assistants

 

 Στόχοι Κατάρτισης
 • Γνωριμία με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στα ενεργειακά δίκτυα,
 • Γνωριμία με τεχνολογίες διασπαρμένης παραγωγής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και η οικονομία υδρογόνου.
 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές της τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάλυσης με έμφαση στα φωτοβολταïκά και θερμικά ηλιακά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής.
 • Σύγκριση του κόστους παραγωγής που προκύπτει από τη χρήση φωτοβολταïκών και θερμικών ηλιακών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με το κόστος που προκύπτει απο το υφιστάμενο σύστημα παραγωγής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

 Μεθοδολογία

Διάλεξη – Θεωρεία, Μελέτη Περιπτώσεων -  Παραδείγματα, Σχεδιαστική Εφαρμογή - ΣυζήτησηΑναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παρασκευή, 17/12/2021 8.30 - 15.00
Δευτέρα, 27/12/2021 8.30 - 15.00
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD