Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια

Κωδικός: K23A06
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: KEE, Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική
Σεμινάριο: Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια
Ημερομηνία: 4 Απρ 2023 - 6 Απρ 2023
Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι μηχανικοί, μελετητές, και εργαζόμενοι τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται εξαιτίας των εργασιών που εκτελούνται αλλά και των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα εργοτάξια. Οι συμμετέχοντες θα ευαισθητοποιηθούν για την τεράστια σημασία που έχει η ασφαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.


Ώρες: 12
Διάρκεια: 12 hours
Χώρος Διεξαγωγής: Webinar
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
 

Κόστος: €390,00
Επιχορήγηση: €204,00
Τελικό Κόστος: €186,00
Θέματα

Ενότητα 1: Εισαγωγικά
Κυπριακή Νομοθεσία
• Γιατί και Πώς!
• Κυπριακή Νομοθεσία για την επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια
• Συνείδηση Ασφάλειας και Υγείας

Ενότητα 2: Πολιτική σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων
• Πολιτική στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας
• Πυραμίδα ατυχημάτων
• Καταγραφή και αξιολόγηση ατυχημάτων και παρ’  λίγον ατυχημάτων
• Προβολή φιλμ «Ασφάλεια και Υγεία στα εργοτάξια» - Συζήτηση

Ενότητα 3: Εκτιμήσεις κινδύνου στους χώρους εργασίας
• Εξέταση υφιστάμενης κατάστασης
• Πηγές κινδύνου
• Κίνδυνοι που απορρέουν από τις πηγές κινδύνου

Ενότητα 4: Βασικά στοιχεία της εκτίμησης του κινδύνου
• Διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου
• Υπολογισμός του κινδύνου
• Έντυπο εκτίμησης του κινδύνου

Ενότητα 5: Αντιμετώπιση των προβλημάτων ΥΑΕ
• Μέτρα ελέγχου
• Μέσα ατομικής προστασίας
• Ευθύνες, υλοποίηση και εφαρμογή

Ενότητα 6: Ασφάλεια εργασιών
• Εργασία σε σκάλες
• Εργασία σε σκαλωσιές
• Εργασία σε ύψος
• Εκσκαφές
• Κατεδαφίσεις
• Εργασία σε σκόνη
• Χρήση γερανών
• Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (fork lift)
• Χρήση οχημάτων και κυκλοφορία τους
• Εργασίες σε περιορισμένο χώρο
• Θόρυβος
• Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων / εργαλείων χειρός
• Αποθήκευση υλικών
• Χειρωνακτική εργασία
• Χρήση ηλεκτροκόλλησης / οξυγονοκόλλησηςΠροφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 1. Μηχανικούς
 2. Μελετητές
 3. Διευθυντικά στελέχη εργοληπτικών εταιρειών
 4. Εργολάβους
 5. Εργολήπτες
 6. Λειτουργούς και Αντιπρόσωπους Ασφάλειας και Υγείας
 7. Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας
 8. Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας
 9. Υπεύθυνους Εργοταξίου / Επιστάτες


Στόχοι Κατάρτισης

Με τη συμπλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτισθέντες θα:

 • Κατονομάζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ανάλογα με το είδος της εργασίας που εκτελούν
 • Απαριθμούν τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν για τη μείωση του βαθμού επικινδυνότητας/πρόληψη ατυχημάτων
 • Απαριθμούν και περιγράφουν το είδος των μέσων ατομικής προστασίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούν
 • Απαριθμούν και περιγράφουν τους Κανονισμούς που θα πρέπει να εφαρμόζουν σχετικά με την εργασία την οποία εκτελούν
 • Αναγνωρίζουν το είδος της εκπαίδευσης που απαιτείται
 • Εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου για τη μείωση του βαθμού επικινδυνότητας
 • Επιλέγουν τα είδη των μέσων ατομικής προστασίας που απαιτούνται για την ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια
 • Ευαισθητοποιούνται ως προς την ανάγκη μείωσης των ατυχημάτων στα εργοτάξια
 • Διαμορφώνουν κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια


Μεθοδολογία
 • Διαλέξεις
 • Σημειώσεις
 • Προβολή Ταινίας
 • Παραδείγματα
 • Συζητήσεις


Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τρίτη  04/04/2023, 08.30-15.00
Πέμπτη,  06/04/2023, 08.30-15.00
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD