Πρόγραμμα

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Κωδικός: K23A08
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική
Σεμινάριο: Ανάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών 17ης Έκδοσης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ημερομηνία: 19 Απρ 2023 - 10 Μαϊ 2023

H τεχνολογική ανάπτυξη, η εγκατάσταση φωτοβολταΐκών συστημάτων και η αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού επιβάλλει την εκπαίδευση στους νέους κανονισμούς, αυτούς της 17ης έκδοσης οι οποίοι καλύπτουν τα εν λόγω θέματα. Όλοι οι νέοι/αναβαθμισμένοι εξοπλισμοί είναι κατασκευασμένοι βάσει των προτύπων της 17ης Έκδοσης και έτσι η κατάρτιση στους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης επιβάλλεται.Ώρες: 35
Διάρκεια: 35 hours
Χώρος Διεξαγωγής: Webinar
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Κόστος: €830,00
Επιχορήγηση: €595,00
Τελικό Κόστος: €235,00
Θέματα

Εκτίμηση Γενικών Χαρακτηριστικών της Παροχής.
Τάση, Ένταση, Ένταση Βραχυκυκλώματος
Σκοπός. Παροχές και Κατασκευή Εγκατάστασης
Μέγιστη Ζήτηση.

Εξωτερικές Επιδράσεις.
 Εναρμονισμός Εγκατάστασης
 Ευχέρεια  Συντήρησης
Κοινοί Κανόνες σε Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Επιλογή και Εγκατάσταση Συστημάτων Συρμάτωσης Μέθοδοι Εγκατάστασης
• Εναρμονισμός προς τις Εξωτερικές Επιδράσεις.

Χωρητικότητα Ρεύματος των Αγωγών.
• Γειτνίαση με άλλες Υπηρεσίες

Εμβαδόν Τομής των Αγωγών.
• Ηλεκτρικές Συνδέσεις. Εξαρτήματα
• Πτώση Τάσεως σε Εγκαταστάσεις του Καταναλωτή
• Επιλογή και Εγκατάσταση για Ελαχιστοποίηση Μετάδοσης Πυρκαγιάς

Συνδέσεις προς τη Γη.
• Τύποι Ηλεκτροδίων Γης

Αγωγοί Προστασίας. Εμβαδόν Τομής.
• Τύποι Αγωγών Προστασίας
• Αγωγοί Προστασίας Ισοδυναμικής Σύνδεσης

Επίδειξη
Διατάξεις Γείωσης για Σκοπούς Προστασίας, Λειτουργίας και Συνδυασμένους Σκοπούς

Μορφή Συσκευών Προστασίας.
• Προστασία Έναντι Ρευμάτων Υπερφόρτωσης.

Προστασία Έναντι Ρευμάτων Βλάβης.
• Συντονισμός Προστασίας Ρευμάτων Υπερφόρτωσης και Ρευμάτων Βλάβης

Προστασία Έναντι Υπερέντασης.
• Συσκευές Προστασίας για Υπερένταση

Βασικές Απαιτήσεις για Ασφάλεια.
• Υπερφόρτωση. Υπερένταση

Προστασία Έναντι Ηλεκτροπληξίας
• Συσκευές για Προστασία Έναντι Ηλεκτροπληξίας

Προστασία Έναντι Άμεσης Επαφής
Προστασία Έναντι Έμμεσης  Επαφής

Προστασία Πρότυπων Κυκλωμάτων. Τελικά Κυκλώματα Πριζών
• BS 1363,  BS 196.  BS 60309-2.  Κυκλώματα Μαγειρικής
• Προστασία Κυκλώματος Θερμαντήρων Νερού

Απόζευξη Ρεύματος.
• Διακοπή Ρεύματος για Μηχανική Συντήρηση
• Επείγουσα Διακοπή Ρεύματος

Λειτουργική Διακοπή Ρεύματος (έλεγχος).
• Εφαρμογή Προστατευτικών Μέτρων για Ασφάλεια.
• Συσκευές Απόζευξης και Διακοπής Ρεύματος.

Χώροι που περιέχουν Μπανιέρα ή Λεκάνη για Ντους.
• Κανονισμοί Εγκατάστασης και Ισοδυναμικών Συνδέσεων
• Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις

Απαιτήσεις Γείωσης για Εγκατάσταση Εξοπλισμού με Ψηλά Ρεύματα Απώλειας   προς τη Γη.

Γενικά. Επιθεώρηση και Έλεγχος  Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
• Τροποποιήσεις και Προσθήκες σε μια Εγκατάσταση

Ομαδική εργασία
Περιοδική Επιθεώρηση και  Έλεγχος

• Πιστοποίηση και Έκθεση για την  Ηλεκτρική Εγκατάσταση.
Οδηγίες προς τους ΠαραλήπτεςΠροφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

- Συμβούλους και Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

- Επιθεωρητές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

- Ανώτερους Τεχνικούς Ηλεκτρολογίας

- Συντηρητές Ηλεκτροσυσκευών

- Ηλεκτροτεχνίτες

- Εργολήπτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

- Nέους απόφοιτους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.Μεθοδολογία

Διάλεξη, συζήτηση, εργασία σε ομάδες, μελέτη περιπτώσεων, επίδειξη και πρακτική εξάσκηση.Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τετάρτη 19/04/2023, 08:30 - 13:45
Σάββατο 22/04/2023, 08:30 - 13:45
Τετάρτη 26/04/2023, 08:30 - 13:45
Σάββατο 29/04/2023, 08:30 - 13:45
Τετάρτη 03/05/2023, 08:30 - 13:45
Σάββατο 06/05/2023, 08:30 - 13:45
Τετάρτη 10/05/2023, 08:30 - 13:45
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD