Λίγα λόγια

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μηχανικών της Κύπρου σε θέματα που άπτονται των επιμέρους κλάδων, με απότερο σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η θεματολογία του ΚΕΜ ανανεώνεται σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη νέες νομοθεσίες τόσο της Κυπριακής Κυβέρνησης όσο και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η κυπριακή πραγματικότητα αποτυπώνεται στο περιεχόμενο των σεμιναρίων μας μέσα από την επιλογή εκπαιδευτών οι οποίοι ασκούν παράλληλα το επάγγελμα, έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο τους και είναι σε θέση να μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους στους καταρτιζόμενους.Σεμινάρια ανά Κλάδο

Όλα

Ανά Κλαδο

 
Σεμινάρια

Προγραμματισμένα σεμινάρια

ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα
19/10/2021 - 20/10/2021

BIM/REVIT FOR CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERS
19/10/2021 - 22/11/2021

Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια
21/10/2021 - 22/10/2021

Εκτίμηση Επικινδυνότητας
26/10/2021 - 02/11/2021

Ενεργειακή και βιοκλιματική αποτύπωση κτηρίων, προκλήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις.
01/11/2021 - 05/11/2021

Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση
05/11/2021 - 12/11/2021

Ποιότητα αέρα στα κτήρια, συστήματα αερισμού και πρακτικές
08/11/2021 - 12/11/2021

Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης
09/11/2021 - 23/11/2021

Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων
10/11/2021 - 12/11/2021

BIM / REVIT FOR ARCHITECTS
15/11/2021 - 15/12/2021
 
Τελευταία Νέα

SYMPATIC_Online meeting on 15th of October 2021
17/10/2021

SkillsSwap_Article
06/10/2021

Intellectual Output 2_VET practitioners' role specification and competency matrix: Skill Swap Co-ordinator
04/10/2021

SYMPATIC_Online meeting on the 22nd of September 2021
22/09/2021

i_CONTENT_Online meeting on the 17th of September 2021
17/09/2021

Projects

CoViR-Collaborative Virtual Reality platform for e-learning: Teaching Communication
1 Μαϊ 2021 - 30 Απρ 2023


HighLight

Ανάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών 17ης Έκδοσης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
H τεχνολογική ανάπτυξη, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού…

Read more...
Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των…

Read more...
© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD