Νέα

Κάρτα Νέων
WeRSkills: 4th Transnational meeting
Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021

Type: European Projects News
Project: WeRSkills

The 4th  transnational meeting took place in Nicosia Cyprus. During this meeting the  progress of the Intelelctual Outputs IO4  was discussed together with the  next Output  O5 and O6 The  next steps were decided.

 

#WeRSkills, #euprojectsbyeditc #NationalSkillsChampionships #kem #kemeuRelated Documents
Picture 1
Picture 2

Έυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD