Νέα

Κάρτα Νέων
HoReCa4VET:2nd presse release(EN)
Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023

Download File
Type: European Projects News
Project: HoReCa4VET - Market qualifications - a signpost for minimizing competence gaps between education and the labour market in the HoReCa sector

Do you want to learn more about  HoReCa4VET Project?

The 2nd press release of HoReCa4VET is published. Click on the link above to download it.

Visit the project's website www.horeca.projectsgallery.eu

#HoReCa4VET #ErasmusPlus #EUProjects #Learning #LifelongLearning #Education #VocationalEducation #VocationalTraining #VET European Commission Erasmus+#euprojectsbyeditcΈυρεση Νέων
Έρευνα γιαν
Είδος
v
Κατηγορία
v
Περίοδος
v
-
v
 

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD