Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Ηλεκτρολογική Μηχανική

Σεμινάρια
Υπολογισμός και Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Κλιματισμού και Αερισμού

Κωδικός: Π008194
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική
Να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερόμενους στις βασικές αρχές, το σχεδιασμό, τη διαστασιολόγηση και τη λειτουργία συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.

Ώρες: 14
Διάρκεια: 2 ημέρες, 14 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Θέματα
 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα
 • Βασικές αρχές υπολογισμού συστημάτων κλιματισμού
 • Μεθοδολογίες υπολογισμού ψυκτικών φορτίων σε κτίρια
 • Βασικές Παραδοχές και απαιτούμενα δεδομένα
 • Συστήματα κλιματισμού (αέρα, νερού, αέρα-νερού, DX)
 • Συστήματα ανάκτησης θερμότητας
 • Ψυχρομετρική ανάλυση συστημάτων
 • Ανασκόπηση - Ερωτήσεις – Απαντήσεις
 • Στόμια αέρα
 • Επιλογή συσκευών κλιματισμού(Ι)
 • Επιλογή συσκευών κλιματισμού(ΙΙ )
 • Διαστασιολόγηση αεραγωγών (Ι)
 • Διαστασιολόγηση αεραγωγών (ΙΙ)
 • Διαστασιολόγηση δικτύων νερού
 • Έλεγχος των εγκαταστάσεων κλιματισμού – Αυτοματισμοί
 • Συντήρηση μονάδων κλιματισμού
 • Ανασκόπηση - Ερωτήσεις -Απαντήσεις


 Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

 • Σύμβουλοι Μηχανικοί
 • Εργολάβοι Μηχανικοί
 • Ενεργειακοί Μηχανικοί
 • Μηχανικοί
 • Τεχνικοί Διευθυντές
 • Ψυκτικοί


Στόχοι Κατάρτισης

Στο τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να:

 • Να παρουσιάσει τις βασικές αρχές υπολογισμού συστημάτων κλιματισμού
 • Να καταρτίσει τους ενδιαφερόμενους στις μεθοδολογίες υπολογισμού ψυκτικών φορτίων
 • Να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερόμενους στα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού και στις τεχνικές επιλογής τους
 • Να καταρτίσει τους ενδιαφερόμενους στις αρχές διαστασιολόγησης αεραγωγών και δικτύων νερού
 • Να παρουσιάσει τις αρχές ελέγχου των εγκαταστάσεων κλιματισμού και τους Αυτοματισμοί για εξοικονόμηση ενέργειας


Μεθοδολογία
 • Σημειώσεις Διαλέξεων
 • Διασκόπιο / διαφάνειες
 • Video projector
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD