Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Αρχιτεκτονική Μηχανική

Σεμινάρια
Φωτισμός για Επαγγελματίες Μελετητές Φωτισμού

Κωδικός: Π007435
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική
Οι σημερινές απαιτήσεις της αγοράς προϋποθέτουν ότι ο μελετητής φωτισμού γνωρίζει να υπολογίζει σωστά τις φωτεινές εντάσεις και εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να υποβαθμίζεται το τελικό αποτέλεσμα. Στο σεμινάριο "Φωτισμός για Επαγγελματίες Μελετητές Φωτισμού" γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς της ανθρώπινης όρασης η οποία αν δεν ληφθεί υπόψη υπάρχει κίνδυνος κακού αποτελέσματος και ταυτόχρονα σπατάλη χρημάτων του πελάτη.
Επιπλέον γίνεται εκμάθηση ειδικού λογισμικού για υπολογισμούς καθώς επίσης ασκήσεις υπολογισμού στο χέρι για αποφυγή λαθών. Γίνεται παράλληλα παρουσίαση των Ευρωπαϊκών προτύπων και ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα για σωστό φωτισμό σε βλάστηση και ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.


Ώρες: 35
Διάρκεια: 5 συναντήσεις, 35 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Γιώργος Θεοχάρους
 

Θέματα

Βασική θεωρία φωτισμού

Θερμοκρασίες χρώματος, φώς και φύση, ανθρώπινη αντίληψη, φως και διαφορετικά υλικά, μυστικά για την δημιουργία εφέ φωτισμού, Glare, βιορυθμός και φώς, case studies.

Οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά σώματα

Σχέση τους με το άμεσο περιβάλλον. Photometric solid, Απώλειες φωτός, optics-μονάδες μέτρησης.

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για φωτισμό και visual comfort- υπολογισμοί

Κανόνας του συνημίτονου και εφαρμογές του, Φωτεινότητα και λαμπρότητα.

Εκμάθηση δωρεάν προγράμματος υπολογισμού φωτός RELUX (WWW.RELUX.CH).

Renderings.

Workshop-Φωτισμός κατοικίας

Εφαρμογή της θεωρίας στη πράξη. Case studies

Workshop-Φωτισμός γραφείου

Εφαρμογή της θεωρίας στη πράξη. Case studies

Workshop-Φωτισμός ανοιχτών χώρων και δρόμων

Εφαρμογή της θεωρίας στη πράξη. Case studiesΠροφίλ Συμμετεχόντων
Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, διακοσμητές και άλλοι ειδικοί σε θέματα φωτισμού.

Στόχοι Κατάρτισης

 Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να εκπαιδευτούν οι ενδιαφερόμενοι στον κλάδο του φωτισμού ώστε να εκπονούν μελέτες για επαγγελματικό φωτισμό.
  • Να μπορούν να μπουν στο πνεύμα της σκέψης του αρχιτέκτονα ή του διακοσμητή του έργου ούτως ώστε να μην υπάρχει κενό στην επικοινωνία μεταξύ τους και του πελάτη.
  • Να χρησιμοποιούν σωστά το λογισμικό υπολογισμού εντάσεων και λαμπροτήτων.
  • Να γνωρίζουν τον τρόπο που βλέπουμε το φως και το περιβάλλον και να το ενσωματώνουν στην μελέτη
  • Να διαμορφώνουν μια σωστή στρατηγική της μελέτης που θα τους οδηγεί πιο εύκολα σε στοχευόμενες λύσεις.
  • Να έχουν δει σωρεία παραδειγμάτων και προβλημάτων και να βλέπουν υφιστάμενες μελέτες με κριτικό μάτι.


Μεθοδολογία
Παρουσίαση με PowerPoint, σημειώσεις, πρακτική εξάσκηση με φωτιστικά, χρήση ειδικού προγράμματος για φωτορεαλισμό και υπολογισμούς φωτεινών εντάσεων και λαμπροτήτων. Λύση αποριών που απορρέουν από την προηγούμενη πείρα των μελετητών.Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD