Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Αρχιτεκτονική Μηχανική

Σεμινάρια
Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια

Κωδικός: Π008008
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική
Για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας η Κυπριακή Νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι μηχανικοί, μελετητές, και εργαζόμενοι τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται εξαιτίας των εργασιών που εκτελούνται αλλά και των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα εργοτάξια. Οι συμμετέχοντες θα ευαισθητοποιηθούν για την τεράστια σημασία που έχει η ασφαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.


Ώρες: 12
Διάρκεια: 12 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Ξένιος Αντωνίου
 

Θέματα

Κυπριακή Νομοθεσία

 • Γιατί και Πώς!
 • Κυπριακή Νομοθεσία για την επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια

Συνείδηση Ασφάλειας και Υγείας

 • Πολιτική σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων
 • Πολιτική στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας
 • Πυραμίδα ατυχημάτων
 • Καταγραφή και αξιολόγηση ατυχημάτων και παρ’  λίγον ατυχημάτων
 • Προβολή φιλμ «Ασφάλεια και Υγεία στα εργοτάξια» - Συζήτηση

Εκτιμήσεις κινδύνου στους χώρους εργασίας

 • Εξέταση υφιστάμενης κατάστασης
 • Πηγές κινδύνου
 • Κίνδυνοι που απορρέουν από τις πηγές κινδύνου

Βασικά στοιχεία της εκτίμησης του κινδύνου

 • Διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου
 • Υπολογισμός του κινδύνου
 • Έντυπο εκτίμησης του κινδύνου

Αντιμετώπιση των προβλημάτων ΥΑΕ

 • Μέτρα ελέγχου
 • Μέσα ατομικής προστασίας

Ευθύνες, υλοποίηση και εφαρμογή 

 • Εργασία σε σκάλες
 • Εργασία σε σκαλωσιές
 • Εργασία σε ύψος
 • Εκσκαφές
 • Κατεδαφίσεις
 • Εργασία σε σκόνη
 • Χρήση γερανών
 • Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (fork lift)
 • Χρήση οχημάτων και κυκλοφορία τους
 • Εργασίες σε περιορισμένο χώρο
 • Θόρυβος
 • Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων / εργαλείων χειρός
 • Αποθήκευση υλικών
 • Χειρωνακτική εργασία
 • Χρήση ηλεκτροκόλλησης / οξυγονοκόλλησης

ΣυζήτησηΠροφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Μηχανικούς
 • Διευθυντικά στελέχη εργοληπτικών εταιρειών
 • Επιμετρητές Ποσοτήτων
 • Λειτουργούς και Αντιπρόσωπους Ασφάλειας και Υγείας


Στόχοι Κατάρτισης

Με τη συμπλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτισθέντες θα:

 • Γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ανάλογα με το είδος της εργασίας που εκτελούν
 • Γνωρίζουν τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστούν για την μείωση του βαθμού επικινδυνότητας
 • Γνωρίζουν το είδος της εκπαίδευσης που απαιτείται
 • Γνωρίζουν το είδος των μέσων ατομικής προστασίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούν
 • Γνωρίζουν τους Κανονισμούς που θα πρέπει να εφαρμόζουν σχετικά με την εργασία την οποία εκτελούν


Μεθοδολογία
 • Διαλέξεις
 • Σημειώσεις
 • Προβολή Ταινίας
 • Παραδείγματα
 • Συζητήσεις
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD