Σεμινάρια : Όλα

Σεμινάρια
Προσαρμογή της 16ης προς της 17η Έκδοση των Κανονισμών BS7671

Κωδικός: KEE17H
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα
Μετά την εφαρμογή της 16ης έκδοσης των κανονισμών BS 7671 γίνεται η πλήρης εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο εφαρμόζοντας την 17η έκδοση των κανονισμών . Δηλαδή όλα τα ευρωπαϊκά κράτη αποδέχονται κοινή ορολογία, κανόνες ασφαλείας και προδιαγραφών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Ώρες: 14
Διάρκεια: 2 ημέρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου
 

Θέματα
 • Αναφορά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.  
 • Νομοθεσία σε σχέση με τους κανονισμούς                                    
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 1 (πλαίσια, σκοποί και  θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας)
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 2 (νέοι ορισμοί)
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 3(εκτίμηση των γενικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης.
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 4 (Προστασία για σκοπούς ασφαλείας)
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 5( Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών εξοπλισμών)
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 7 (Εξειδικευμένες απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις και χώρους)  
 • Πιστοποίηση και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων


 Προφίλ Συμμετεχόντων
Όλοι όσοι εμπλέκονται με την μελέτη εκτέλεση και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Σκοπός Κατάρτισης
Μετά την εφαρμογή της 16ης έκδοσης των κανονισμών BS 7671 γίνεται η πλήρης εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο εφαρμόζοντας την 17η έκδοση των κανονισμών . Δηλαδή όλα τα ευρωπαϊκά κράτη αποδέχονται κοινή ορολογία, κανόνες ασφαλείας και προδιαγραφών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Στόχοι Κατάρτισης
Ομοιόμορφες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη σε ότι έχει σχέση με την ασφάλεια σε πρόσωπα, ζώα και περιουσίες.

Προϋποθέσεις
Δεν υπάρχουν.

Μεθοδολογία
 • Θεωρητική (ανάλυση των αλλαγών στους κανονισμούς) 
 • Ππρακτική (με την βοήθεια οργάνων  για την πιστοποίηση)


Εξοπλισμός/ Εκπαιδευτικά μέσα
 • Σημειώσεις Διαλέξεων
 • Διασκόπιο / διαφάνειες
 • Slide projector


Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

1η μέρα:   

 • Αναφορά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.  (1 ώρα)
 • Νομοθεσία σε σχέση με τους κανονισμούς  (1 ώρα)                                      
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 1 (πλαίσια, σκοποί και θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας) (2 ώρες)
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 2 (νέοι ορισμοί)(3 ώρες)


2η μέρα:

 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 3(εκτίμηση των γενικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης.(1 ώρα)
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 4 (Προστασία για σκοπούς ασφαλείας) (1 ώρα)
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 5( Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών εξοπλισμών)(1 ώρα)
 • Διαφορές των κανονισμών  στο ΜΕΡΟΣ 7 (Εξειδικευμένες απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις και χώρους)  
 • Πιστοποίηση και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (4 ώρες)

 

Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD