Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Αρχιτεκτονική Μηχανική

Σεμινάρια
Eurocode 2: Design of Concrete Structures

Κωδικός: Π007448
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική
The structural Eurocodes are a set of unified international codes of practice for designing buildings and civil engineering works, and will replace National Codes. They are linked de-facto with EU legislation e.g. the Construction Products Directive and Public Procurement Directives, and their adoption will provide opportunities and benefits to the profession. There are ten Eurocodes with a total of 58 parts covering Basis of Structural Design, actions, the main structural materials, and geotechnical and seismic design. The general rules for the design of concrete structures are given in Eurocode 2. In this part additional necessary information is given for the special area of design of buildings under static loading.

Ώρες: 14
Διάρκεια: 2 ημέρες, 14 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Εισηγητής:
 

Θέματα

Session 1

 • Introduction to Eurocode system
 • Basics of EN 1990 and EN 1991

Session 2

 • EC 2 family and associated standards
 • Materials

Session 3

 • Specifying concrete to EN 206
 • Durability and cover

Session 4

 • Analysis

Session 5

 • Buckling

Session 6

 • Flexure
 • Shear

Session 7

 • Torsion
 • Punching shear

Session 8

 • Strut and tie models
 • Partially loaded areas

Session 9

 • Bond and anchorage

Session 10

 • Whole building example

Session 11

 • Serviceability

Session 12

 • Minimum/maximum reinforcement for member types
 • Bearings
 • Lightweight and plain concrete

Session 13

 • Structural fire design

Discussion
Seminar CloseΠροφίλ Συμμετεχόντων

The candidates should be civil engineers and fulfill one of the following criteria:

 1. Designers
 2. Contractors
 3. Resident/Site engineers
 4. Employees of Technical Services Departments
 5. Consultants


Στόχοι Κατάρτισης

Upon completion of the course the participants should

 • Become familiar with the philosophy and provisions of Eurocode 2 part 1 and part 2
 • Become aware of the Cyprus National Annex for Eurocode 2 part 1 and the Nationally Determined Parameters
 • Be able to apply the provisions of the code to engineering problems


Μεθοδολογία
 • Lectures
 • Discussion
 • Examples
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD