Σεμινάρια : Όλα

Σεμινάρια
Οδηγία 2010/31/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Αναδιατύπωση) - Θερμομόνωση - Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια

Κωδικός: Π007437
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαική Ένωση, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει πολλούς μηχανικούς και εργοληπτικές εταιρείες να ασχοληθούν με τη δημιουργία κτιρίων με ενεργειακή απόδοση. Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η ενημέρωση μηχανικών εμπλεκόμενων ειδικοτήτων σε σχέση με την «Οδηγία 2010/31/ΕΚ Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», θερμομόνωσης κατοικιών και εφαρμογές συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες οικοδομές.

Ώρες: 18
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Θέματα

Εισαγωγή στην Οδηγία 2010/31/ΕΚ

i. Ορισμοί,

ii. Νομικό πλαίσιο

Προώθηση και Εφαρμογή Οδηγίας

 

 

Βασικές έννοιες

i. Ενεργειακή κατανάλωση,

ii. Αποτύπωση καταμερισμού ενέργειας,

iii. Ενεργειακό ισοζύγιο και οικονομική αξιολόγηση

Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

i. Αξιοποίηση μετεωρολογικών στοιχείων,

ii. Κλιματολογικές ζώνες,

iii. Υπολογισμός θερμοημερών

 

Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (συνέχεια)

iv. Ροή ηλιακής ακτινοβολίας,

v. Αξιοποίηση μετεωρολογικών στοιχείων.

 

Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (συνέχεια)

vi. Υπολογισμός ενεργειακών αναγκών για ζεστό νερό χρήσης,

vii. Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης θέρμανσης,

viii. Υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης ψύξης.

 

 

Θερμομόνωση/ Θερμογέφυρες / Εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων

i. Υπολογισμός συντελεστών θερμοδιαπερατότητας δομικών στοιχείων,

ii. Συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας υλικών,

iii. Συντελεστές σκίασης,

iv. Θερμογέφυρες.

Λογισμικό για τον υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης των κτηρίων και ενεργειακής Πιστοποίησης. Ανάλυση προγράμματος και εισαγωγή τυπικού κτηρίου

Εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων

v. Εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος,

vi. Εγκαταστάσεις φωτισμού,

vii. Κεντρική Θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός.

Εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίων (συνέχεια)

viii. Κεντρική Θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός (συνέχεια)Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

  • Μηχανικούς
  • Διευθυντικά στελέχη εργοληπτικών εταιρειών


Στόχοι Κατάρτισης
Με την συμπλήρωση της κατάρτισης, οι μηχανικοί θα έχουν ενημερωθεί για τις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/31/ΕΚ, απαιτήσεις και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, επιλογές θερμομονωτικών υλικών, τεχνικές υπολογισμού κατανάλωσης ενέργειας, τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση για να παρακαθίσουν στις σχετικές εξετάσεις για Πιστοποίηση των κτηρίων.

Μεθοδολογία
  • Διάλεξη
  • Μελέτη εφαρμογών
  • Επίδειξη υλικών
  • Συζήτηση


Εξοπλισμός/ Εκπαιδευτικά μέσα
  • Σημειώσεις Διαλέξεων
  • Video projector
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD