Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Πολεοδομία-Χωροταξία

Σεμινάρια
AutoCAD Basic Level

Κωδικός: ACADBasic
Τύπος: IT InstructorLed Courses
Κατηγορία: Αρχιτεκτονική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Πολεοδομία-Χωροταξία, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης
Develop skills in computer-aided drafting and design (CADD), using AutoCAD software. Learn the features and considerations associated with the computer as a drafting/design tool. Receive step-by-step instruction on AutoCAD commands, mode settings, drawing aids, shortcuts, and other valuable characteristics of AutoCAD. No previous AutoCAD knowledge or prior experience required.Ώρες: 21
Διάρκεια: 21 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, 16 Imvrou Street, 1055 Nicosia
Γλώσσα: Greek
Εισηγητής: Τζόζεφ Γεωργίου
 

Θέματα

Unit 1: Getting Started with AutoCAD

Starting the Software

User Interface

Working with Commands

Cartesian Workspace

Opening an Existing Drawing File

Viewing Your Drawing

Saving Your Work

 

Unit2: Basic Drawing and Editing Commands

Drawing Lines

Erasing Objects

Drawing Lines with Polar Tracking

Drawing Rectangles

Drawing Circles

Undo and Redo Actions

 

Unit3: Modify commands

Move,

copy

rotate

scale

mirror

pedit

chamfer

fillet

trim

extend

array

 

Unit 4: Layers

Create layers

freeze  layers

thaw layers

switch off/on

Changing an Object’s Layer

 

Unit 5: Dimensions

Create Dimension style

Dimensioning Concepts

Adding Linear Dimensions

Adding Radial and Angular Dimensions

Editing Dimensions

 

Unit6: Layouts and Printing

Setting Up a Layout

Printing Concepts

Working in Layouts

Creating Layouts

Creating Layout Viewports

Guidelines for Layouts

adding scale to layout

Printing Your Drawing

Printing Layouts

Print SettingsΠροφίλ Συμμετεχόντων

Anyone who wishes to learn the basics on how to use AUTOCAD for the creation of 2D drawings.Στόχοι Κατάρτισης

Upon completion the participants should be able to:

· open drawings , draw and modify, 2d shapes such as lines arcs circles

· add text , dimensions

· create layers

· create layouts and

· print drawingsΠροϋποθέσεις

Knowledge of basic computer operations within a Microsoft Windows environment. Previous drafting or blueprint reading experience is suggested, but not required

Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD