Σεμινάρια : Όλα

Σεμινάρια
Πρόνοιες και Εφαρμογή του Περί Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Ορισμένων Προϊόντων Δομικών Κατασκευών του Διατάγματος του 2011 (ΚΔΠ 164/2011)

Κωδικός: Π007446
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα
1. Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Περί Καθορισμού των επιπέδων των βασικών απαιτήσεων ορισμένων προϊόντων δομικών κατασκευών διατάγματος του 2011 (ΚΔΠ 164/2011)
2. Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Περί Καθορισμού των επιπέδων των βασικών απαιτήσεων δομικών κατασκευών διατάγματος του 2011 (ΚΔΠ 164/2011 (ΚΔΠ 164/2011) όσο αφορά την Μελέτη και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οικοδομικών, Οδικών και Τεχνικών Έργων του Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη εφαρμογή των προνοιών του Περί Καθορισμού των επιπέδων των βασικών απαιτήσεων ορισμένων προϊόντων δομικών κατασκευών διατάγματος του 2011 (ΚΔΠ 164/2011) όσο αφορά την διαχείριση Επιμετρούμενων Συμβολαίων και Συμβολαίων τύπου Μελέτη/Κατασκευή.


Ώρες: 12
Διάρκεια: 2 ημέρες, 12 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Σάββας Βραχίμης
 

Θέματα

 1. Σχετική Νομοθεσία  για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, ΑΠΕ (Ευρωπαϊκή Εθνική, Οδηγίες 2002/91/ΕΚ, 2006/32/ΕΚ, 2004/8/ΕΚ, 2009/29/ΕΚ και σχετικές τροποποιήσεις – αναθεωρήσεις τους)

2. Μεθοδολογία διενέργειας ενεργειακών ελέγχων. Ανάλυση του ρόλου των ενεργειακών ελέγχων και των διαδικασιών συλλογής, καταγραφής  και αξιολόγησης των στοιχείων, διαδικασίες ανάλυσης και διάγνωσης ενεργειακών προβλημάτων, υπολογισμοί, εντοπισμός δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, εκπαίδευση τελικών χρηστών, κωδικοί επικοινωνίας και σχέσεων μεταξύ ενεργειακών ελεγκτών και υποψήφιων αγοραστών των υπηρεσιών τους,  παροχή ενεργειακών υπηρεσιών βάση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

3. Κέλυφος κτιρίων. Θερμική αντίσταση, συντελεστές μετάδοσης θερμότητας, μόνωση, φράγμα υδρατμών, ηλιακά θερμικά κέρδη, σκίαση και ηλιακή προστασία, θερμικά ελαφριές / βαριές κατασκευές, θερμικά φορτία αγωγής, ψυχρομετρικός χάρτης, μετάδοση θερμότητας αέρα, μετάδοση θερμότητας νερού, διαπίδυση αέρα (infiltration), αεροστεγανότητα, δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

4. Φωτισμός κτηρίων. Πηγές φωτισμού, λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα, διάρκεια ζωής λαμπτήρων, αποδόσεις (efficiency, efficacy), strike-restrike Lumen, food- candles, μέθοδος σχεδιασμού ζώνης, νόμος αντίστροφων τετράγωνων, συντελεστής χρήσης, γήρανση λαμπτήρων, συντελεστές απωλειών, μειωτήρες φωτισμού (dimming) αυτοματισμοί, θερμοκρασία χρωμάτων, δείκτες χρωμάτων (color rendering index), συντελεστές οπτικής άνεσης, ανακλαστήρες, στραγγαλιστικά πηνία, έναυση , εκκινητές αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, πρότυπα φωτισμού, νέες τεχνολογίες φωτισμού, δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

5. Κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη). Έννοιες κλιματισμού κτηρίων, νόμοι θερμοδυναμικής, ροή θερμότητας, ψυχρομετρικός χάρτης, βαθμοημέρες, μετάδοση θερμότητας, ψυκτικός κύκλος συμπίεσης/ απορρόφησης, πρότυπα κλιματισμού, εσωτερική ποιότητα αέρα κτιρίων, θερμική άνεση, υπολογισμός θερμικών αναγκών και ψυκτικών φορτίων, πύργοι ψύξης με βάση αέρα και νερό, εξοπλισμός, σωληνώσεις, συστήματα διανομής αέρα (αναθέρμανση, πολυζωνικά, μεταβλήτου όγκου),  ψύκτες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, αντλίες θερμότητας (λειτουργία αποδόσεις, τύποι), συντελεστές απόδοσης (COP, EER, ESEER), εκτίμηση ενεργειακής κατανάλωσης, μικρόβια/μολύνσεις, αυτοματισμοί, δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

6. Αερισμός - εξαερισμός κτηρίων. Έννοιες, πρότυπα, μέθοδοι, τύποι συστημάτων και τεχνολογίες διανομής, χαρακτηριστικά συστημάτων και βασικά υλικά, μονάδες ανάκτησης θερμότητας, αυτοματισμοί, δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

7. Συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ατμού. Έννοιες, πρότυπα, μέθοδοι, συστήματα καύσης, λέβητες διαφόρων τύπων νερού- ατμού, συστήματα ατμού, φούρνοι και κλίβανοι, συστήματα διανομής και θερμικές μονάδες, απόδοση καύσης, λόγος αέρα καυσίμου, περίσσεια αέρα, οικονομητήρες σε λέβητες, ατμοπαγίδες, διαρροή ατμού, συμπυκνώματα, στρατώνες (blow down, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, flash steam, συσσώρευση αλάτων (scaling, fouling), turbulators, λέβητες συμπύκνωσης, ανώτερη – κατώτερη θερμογόνος δύναμη, δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας

 

 

 Προφίλ Συμμετεχόντων

Μηχανικοί συναφών ειδικοτήτων

 Στόχοι Κατάρτισης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

  • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 (ΚΔΠ 164/2011)
  •  Να διαχωρίζουν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του Μελετητή, Εργοδότη, Προσφοροδότη (Εργολάβου) και του Επιβλέποντα Μηχανικού, όπως αυτές προκύπτουν από  χρήση του ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ 2011 (ΚΔΠ 164/2011)


Μεθοδολογία
  • Διάλεξη
  • Παραδείγματα υπολογισμών
  • Συζήτηση
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD