Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Ηλεκτρολογική Μηχανική

Σεμινάρια
Ανάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών 17ης Έκδοσης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Κωδικός: Π007439
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική
H τεχνολογική ανάπτυξη, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού επιβάλλει την εκπαίδευση στους νέους κανονισμούς, αυτούς της 17ης έκδοσης οι οποίοι καλύπτουν τα εν λόγω θέματα. Όλοι οι νέοι/αναβαθμισμένοι εξοπλισμοί είναι κατασκευασμένοι βάσει των προτύπων της 17ης Έκδοσης και έτσι η κατάρτιση στους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης επιβάλλεται.

Ώρες: 35
Διάρκεια: 35 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Νεόφυτος Νεοφύτου
 

Θέματα
 • Εκτίμηση Γενικών Χαρακτηριστικών της Παροχής (Τάση, Ένταση, Ένταση Βραχυκυκλώματος. Σκοπός. Παροχές και -Κατασκευή Εγκατάστασης. Μέγιστη Ζήτηση).
 • Εξωτερικές Επιδράσεις.
 • Εναρμονισμός Εγκατάστασης.
 • Ευχέρεια  Συντήρησης.
 • Κοινοί Κανόνες σε Ηλεκτρική Εγκατάσταση.
 • Επιλογή και Εγκατάσταση Συστημάτων Συρμάτωσης Μέθοδοι Εγκατάστασης
 • Εναρμονισμός προς τις Εξωτερικές Επιδράσεις.
 • Χωρητικότητα Ρεύματος των Αγωγών.
 • Γειτνίαση με άλλες Υπηρεσίες.
 • Εμβαδόν Τομής των Αγωγών.
 • Ηλεκτρικές Συνδέσεις. Εξαρτήματα.
 • Πτώση Τάσεως σε Εγκαταστάσεις του Καταναλωτή.
 • Επιλογή και Εγκατάσταση για Ελαχιστοποίηση Μετάδοσης Πυρκαγιάς.
 • Συνδέσεις προς τη Γη.
 • Τύποι Ηλεκτροδίων Γης.
 • Διατάξεις Γείωσης για Σκοπούς Προστασίας, Λειτουργίας και Συνδυασμένους Σκοπούς.
 • Μορφή Συσκευών Προστασίας.
 • Προστασία Έναντι Ρευμάτων Υπερφόρτωσης.
 • Προστασία Έναντι Ρευμάτων Βλάβης.
 • Συντονισμός Προστασίας Ρευμάτων Υπερφόρτωσης και Ρευμάτων Βλάβης.
 • Προστασία Έναντι Υπερέντασης.
 • Βασικές Απαιτήσεις για Ασφάλεια.
 • Υπερφόρτωση. Υπερένταση.
 • Προστασία Έναντι Ηλεκτροπληξίας.
 • Προστασία Έναντι Άμεσης/Έμμεσης  Επαφής.
 • Προστασία Πρότυπων Κυκλωμάτων-Τελικά Κυκλώματα Πριζών.
 • BS 1363,  BS 196.  BS 60309-2.  Κυκλώματα Μαγειρικής.
 • Προστασία Κυκλώματος Θερμαντήρων Νερού.
 • Απόζευξη Ρεύματος.
 • Διακοπή Ρεύματος για Μηχανική Συντήρηση.
 • Επείγουσα Διακοπή Ρεύματος.
 • Λειτουργική Διακοπή Ρεύματος (έλεγχος).
 • Εφαρμογή Προστατευτικών Μέτρων για Ασφάλεια.
 • Συσκευές Απόζευξης και Διακοπής Ρεύματος.
 • Χώροι που περιέχουν Μπανιέρα ή Λεκάνη για Ντους.
 • Κανονισμοί Εγκατάστασης και Ισοδυναμικών Συνδέσεων.
 • Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις.
 • Απαιτήσεις Γείωσης για Εγκατάσταση Εξοπλισμού με Ψηλά Ρεύματα Απώλειας προς τη Γη.
 • Γενικά. Επιθεώρηση και Έλεγχος  Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Τροποποιήσεις και Προσθήκες σε μια Εγκατάσταση. Περιοδική Επιθεώρηση και  Έλεγχος.
 • Πιστοποίηση και Έκθεση για την  Ηλεκτρική Εγκατάσταση.
 • Οδηγίες προς τους Παραλήπτες.
 • Σύνοψη και Αξιολόγηση του Προγράμματος. 


Προφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Συμβούλους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους, Εργολήπτες, Ηλεκτρολόγους και ΣυντηρητέςΣτόχοι Κατάρτισης

Εφαρμογή των μεθόδων για τον σχεδιασμό, την  κατασκευή και την συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης.Μεθοδολογία

Διάλεξη, συζήτηση, εργασία σε ομάδες, μελέτη περιπτώσεων, επίδειξη και πρακτική εξάσκηση.Schedule

Ιούνιος 2024
ΗμερομηνίαΔιάρκειαΤίτλος ΚόστοςΕπιχορήγησηΤελικό Κόστος
26/06/2024 - 17/07/2024 35 hoursΑνάλυση και Εφαρμογή Κανονισμών 17ης Έκδοσης για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ελληνικά)
Εισηγητής:
€960,00€700,00€260,00*

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD