Σεμινάρια : Όλα

Σεμινάρια
Σχεδιασμός Πρωτοποριακών Χώρων

Κωδικός: Π007436
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα
Απόκτηση δεξιοτήτων για επαγγελματικό σχεδιασμό χώρων όπως καφετερίες, εστιατόρια με σκοπό μια επιτυχημένη επιχείρηση για το ιδιοκτήτη

Ώρες: 40
Διάρκεια: 10 4ωρες συναντήσεις
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Εισηγητής: Γιώργος Θεοχάρους
 

Θέματα
 •  Ιστορία της βιομηχανίας καφεστιατορίων στην Κύπρο. Ιστορία των καφεστιατορίων στην Λευκωσία από το 1960 και μετά. Παραδείγματα και επεξήγηση υφιστάμενων παραδειγμάτων στην Κύπρο και σύγκριση με παραδείγματα του εξωτερικού.
 • Παρουσίαση από ειδικούς στον τομέα. Επεξήγηση βασικών τεχνικών εξυπηρέτησης πελατών σε εστιατόρια και καφέ. Βασικές αρχές για λειτουργία καφέ και εστιατορίου. Βασικός εξοπλισμός. Graphic design για εστιατόρια και καφέ.
 • Φωτισμός και χρώμα και υλικά. Βασικές αρχές για φωτισμό καφέ και εστιατορίων και διαλογή χρωμάτων με το σύστημα NCS. (Natural Colour System). Επεξήγηση της σημασίας των υλικών στην δημιουργία ειδικών χώρων. 
 •  Case studies. Επί τόπου διαπιστώσεις. Περιήγηση στην Λευκωσία για επί τόπου παρατήρηση και κριτική για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Πετυχημένες και μη. Διάλογος με ιδιοκτήτες και προσωπικό και ερωτήσεις.
 • Ψυχολογία και χώρος. Πως αλλάζει φαινομενικά το μέγεθος και ο χρόνος στο χώρο με τα χρώματα, υλικά και φωτισμό.
 • Οργάνωση ομάδων εργασίας. Επιλογή «πελάτη». Στην κάθε ομάδα θα δοθεί μια υφιστάμενη επιχείρηση η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης και θα κληθεί να δώσει λύσεις οι οποίες θα αλλάξουν την κατάσταση χωρίς να έχουν απαγορευτικό κόστος για τον ιδιοκτήτη.
 • Δημιουργία concept (σκεπτικού) και μεθοδολογίας επέμβασης.
 • Δημιουργία concept (σκεπτικού) και μεθοδολογίας επέμβασης (συνέχεια)
 •  Σχεδιασμός και συζήτηση
 • Σχεδιασμός και συζήτηση( Επανάληψη)
 •  Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και γενική συζήτηση. Οι προτάσεις θα δοθούν στους «πελάτες».

 

 Προφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές χώρου.

Στόχοι Κατάρτισης
 • Κατανόηση της ιστορίας  της βιομηχανίας των καφεστιατορίων, εστιατορίων και clubs καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
 • Εντοπισμός προβλημάτων που επηρεάζουν την επιτυχία μιας παρόμοιας επιχείρησης.
 • Βασικές γνώσεις λειτουργίας μιας παρόμοιας επιχείρησης.
 • Κατανόηση της συμβολής των υλικών στην δημιουργία μιας ειδικής «ατμόσφαιρας».
 • Σωστή διαλογή και παραγγελία υλικών και χρωμάτων και κατανόηση Chromaticeness, Hue και Nuance στα χρώματα.
 • Δημιουργία νέων εμπειριών για τους πελάτες.
 • Πληροφόρηση για τον αναγκαίο εξοπλισμό.
 • Κατανόηση του ρόλου του ιδιοκτήτη μιας παρόμοιας επιχείρησης.
 • Απόκτηση δεξιοτήτων για στοχευμένες προτάσεις στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων


Μεθοδολογία
Διάλεξη, Παρουσίαση με διαφάνειες, συζήτηση σε υφιστάμενες καταστάσεις, επί τόπου επισκέψεις και διαπιστώσεις, επαφή με ειδικούς στον χώρο, ομαδική εργασία .Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD