Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας

Σεμινάρια
Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 17ης Έκδοσης

Κωδικός: Π008018
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αγρονομική - Τοπογραφική Μηχανική, Αρχιτεκτονική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας, Μηχανολογική Μηχανική, Πολεοδομία-Χωροταξία, Επιμέτρηση και Εκτίμηση Γης

Με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δεν μπορεί  να είναι μονοπώλιο. Σε παλαιότερη προσπάθεια να γίνονται Επιθεωρήσεις και από τρίτους διαφάνηκε ότι δεν υπήρχαν κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Μέσα από αυτό το σεμινάριο δίνεται η ευκαιρία στους  συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν  στον  Έλεγχο & Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  με βάση τους Κανονισμούς της 17η Έκδοσης ώστε να είναι σε θέση να διενεργούν επιθεωρήσεις.

 Ώρες: 32
Διάρκεια: 6 ημέρες, 32 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής:
 

Θέματα

Ενότητα 1 : Νομοθεσία, απαιτήσεις κανονισμών BS 7671-Πεδίο εφαρμογής, Εξαιρέσεις

Ενότητα 2- επιθεωρητής: ικανότητες, προσόντα
Τεχνικό υπόμνημα, απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται κατά την επιθεώρηση.

Ενότητα 3-Απαιτήσεις για πιστοποίηση: Σε νέες εγκαταστάσεις, τροποποίηση ή επέκταση, περιοδικός έλεγχος. 

Ενότητα 4-Αρμοδιότητες Μελετητή –Εγκατάσταση –Επιθεωρητή :Επεξήγηση μελέτης και πρακτική εφαρμογή της στην εγκατάσταση.

Ενότητα 5-Μέθοδοι προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας

Ενότητα 6-Παρεμπόδιση επιβλαβών επιδράσεων

Ενότητα 7-Ταυτοποίηση: διαγράμματα , οδηγίες

Ενότητα 8-Καλώδια και αγωγοί: διατομή, χωρητικότητα, προστασία, πτώση τάσεως.

Ενότητα 9-Απομώνοση,διακοπή πρόσβαση προς διακόπτες και άλλον εξοπλισμό.

Ενότητα 10-ΕΛΕΓΧΟΙ: Γειώσεις και ισοδυναμικές γειώσεις
Χρόνοι διακοπής και σύνθετη αντίσταση κυκλωμάτων R1+R2

Ενότητα 11-Εξωτερική σύνθετη αντίσταση Ze υπολογισμός γείωσης σε συστήματα TT και TNCS

Ενότητα 12-Μέτρηση σύνθετης αντίστασης Zs, και συντελεστές διόρθωσης

Ενότητα 13- Αναμενόμενα ρεύματα βλάβης PSC βλάβης προς την ΓΗ, και μεταξύ Φάσεων.

Ενότητα 14-Όργανα μετρήσεων

Πρακτική Εξάσκηση σε Όργανα με Πραγματικές Ενδείξεις

Ενότητα 15-Συμπλήρωση των ενδείξεων στα έντυπα

Έκδοση Πιστοποιητικών Καταλληλότητας σε νέα εγκατάσταση 

Έκδοση Πιστοποιητικών Καταλληλότητας σε νέα εγκατάσταση Περιοδικού ΕλέγχουΠροφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

Στόχοι Κατάρτισης
Στόχος του προράμματος είναι να διδαχτούν οι συμμετέχοντες την εφαρμογή των μεθόδων για την επιθεώρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης.

Μεθοδολογία
Διάλεξη με διαφάνειες, Συζήτηση, Εργασία σε oμάδες, Παραδείγματα, Επίδειξη. Εργαστήρια και Πρακτική εξάσκησηΈυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD