Σεμινάρια : Ανά Κλαδο : Αρχιτεκτονική Μηχανική

Σεμινάρια
Φως και Χρώμα στην Αρχιτεκτονική

Κωδικός: Π008015
Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα, Αρχιτεκτονική Μηχανική
Το σεμινάριο αποσκοπεί στην πλήρη κατάρτιση στον κλάδο φωτισμού για να μπορεί ο επαγγελματίας να ελέγχει πλήρως τα εργαλεία φωτισμού με σκοπό να δημιουργείται αειφόρος σχεδιασμός (sustainable design) και visual comfort. Επιπλέον θα καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους ώστε να υπάρχει πλήρης απεξάρτηση από τρίτους για προδιαγραφές φωτιστικών ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντα του πελάτη τους.

Ώρες: 14
Διάρκεια: 2 ημέρες, 14 ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Εισηγητής: Γιώργος Θεοχάρους
 

Θέματα

       Θεωρία του φωτός και χρώματος

 • Υλικά για το φώς
 • Χρωματισμοί του φωτός
 •  Μηχανισμοί της όρασης-παρουσίαση παραδειγμάτων
 •  Σχέση φωτός και visual comfort
 •  Σχέση φωτός και σκιάς
 • Σχέση φωτός και υλικών
 •  Παραδείγματα και επεξήγηση υφιστάμενων παραδειγμάτων φωτισμού

       Τεχνικές φωτισμού στην αρχιτεκτονική και στην διακόσμηση

 •  Επεξήγηση βασικών τεχνικών για δημιουργία πρωτότυπων δημιουργημάτων  με εργαλείο το φώς
 •  Εκμάθηση του συστήματος διαλογής χρώματος N.C.S. (Natural Colour System).

       Ασκηση στο χρώμα και στο φώς

 •  Ασκηση με εξειδικευμένα test από την Σουηδία για πρακτική εξάσκηση στην συσχέτιση των χρωμάτων σε σχέση με το chroma, hue και nuance
 •  Εκμάθηση προγράμματος για χρωματικές αρμονίες.
 • Χρήση colour samples για την λήψη χρωμάτων από υφιστάμενες κατασκευές και κωδικοποίηση τους.
 •  Μεταφορά χρωμάτων από οποιοδήποτε colour sample στο NCS SYSTEM

       Ασκηση στο χρώμα και φώς

 •  Colour design. Οι καταρτιζόμενοι θα αναλάβουν να αλλάξουν τις αναλογίες και την τελική μορφή στις όψεις ενός υφιστάμενου μονότονου κτιρίου μόνο με τη χρήση χρωμάτων επανεντάσσοντας το με έξυπνο τρόπο στο δομημένο περιβάλλον και αυξάνοντας την εμπορική αξία του. Μετά θα φωτίσουμε τις όψεις και θα δούμε την επίδραση του χρώματος πάνω στο φως και πόσο καλά φωτίζεται ένα κτίριο όταν οι επιφάνειες του και τα χρώματα είναι σε αρμονία με την μορφή του κτιρίου

       Παρουσίαση και συζήτησηΠροφίλ Συμμετεχόντων
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, διακοσμητές και άλλους ειδικούς σε θέματα φωτισμού

Στόχοι Κατάρτισης

Στόχοι του σεμιναρίου είναι:

 • Απόκτηση σωστών γνώσεων στον φωτισμό για επαγγελματικό σκοπό.
 • Δυνατότητα δημιουργίας μελέτης φωτισμού χωρίς επέμβαση τρίτων.
 • Σωστή διαλογή φωτιστικών και δημιουργίας εφφέ φωτισμού στο εξωτερικό και εσωτερικό του κτιρίου ή ανοιχτού χώρου.
 • Αειφόρος σχεδιασμός του φωτός με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση στη ενέργεια.
 • Σημαντική αναβάθμιση υπηρεσιών στον τομέα αυτό με οφέλη όχι μόνο προσωπικά αλλά και για την κοινωνία και τον άνθρωπο γενικότερα όταν αφορά ειδικά αφορά δημόσιους χώρους και κτίρια.


Μεθοδολογία
Διάλεξη, Παρουσίαση με διαφάνειες, συζήτηση και εξειδικευμένα test χρωμάτων .Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD