Σεμινάρια : Όλα

Σεμινάρια
Ποιότητα αέρα στα κτήρια, συστήματα αερισμού και πρακτικές

Τύπος: Engineers Instructor-Led Courses
Κατηγορία: Όλα
Η εξασφάλιση σωστής ποιότητας αέρα στα κτήρια, απαιτεί μια νέα προσέγγιση ως προς τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες αερισμού – εξαερισμού, λαμβάνοντας την βεβαρημένη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά και του μεγάλου ενεργειακού κόστους που απαιτείται.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η αναλυτική κατανόηση της εξασφάλισης Ποιότητας Αέρα στα κτήρια και οι δυνατότητες εφαρμογής μιας σύγχρονης αντίληψης, φιλικής προς τον άνθρωπο, την χρήση του κτηρίου αλλά και την οικονομία των ενεργειακών πόρων.

Μέσα από το σεμινάριο, ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τις βασικές αρχές αερισμού, το σχεδιασμό, τη διαστασιολόγηση και τη λειτουργία των συστημάτων αερισμού - εξαερισμού.


Ώρες: 19
Διάρκεια: 19 hours
Χώρος Διεξαγωγής: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Γλώσσα: Ελληνικά
 

Θέματα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα:
• Ο αέρας μέσα από την ανάπτυξη των κτηριακών συγκροτημάτων,
• Ενεργειακοί και οικονομικοί δείκτες κτηριακών συγκροτημάτων,
• Νομοθετικό πλαίσιο και υποχρεώσεις μηχανικών - εμπλεκομένων,
• Ο ρόλος των συστημάτων αερισμού στα σύγχρονα κτήρια.

Περί αερισμού:
• Καθαρότητα αέρα και αερισμός εσωτερικών χώρων,
• Ατμοσφαιρικός αέρας και ποιότητα εσωτερικού αέρα,
• Πρότυπα ποιότητας αέρα κτηριακών συγκροτημάτων.

Βασικές αρχές υπολογισμού αερισμού:
• Στρατηγικές αερισμού κτηρίων,
• Φυσικός και Μηχανικός αερισμός,
• Τυπολογίες συστημάτων αερισμού,
• Ο αερισμός σε συνάρτηση με τα συστήματα κλιματισμού,
• Μεθοδολογίες υπολογισμού αναγκών αερισμού σε κτηριακά, βιομηχανικά και άλλα κτήρια,
• Βασικές Παραδοχές και απαιτούμενα δεδομένα.

Συστήματα και εξοπλισμός αερισμού:
• Ανάλυση λειτουργίας και χαρακτηριστικών ανεμιστήρων,
• Αεραγωγοί και στόμια αέρα,
• Συστήματα μέτρησης και ανάλυσης ποιότητας αέρα,
• Φίλτρα και εξοπλισμός καθαρότητας αέρα,
• Επιλογή εξοπλισμού, σχεδιασμός και βασική διαστασιολόγηση.

Αυτοματισμοί και συντήρηση εγκαταστάσεων αερισμούΠροφίλ Συμμετεχόντων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 1. Μηχανικοί Μηχανολογίας,
 2. Αρχιτέκτονες,
 3. Τεχνικοί Μηχανολογικών εγκαταστάσεων,
 4. Σύμβουλοι Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων,
 5. Εργολήπτες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων,
 6. Συντηρητές μηχανολογικού εξοπλισμού.


Σκοπός Κατάρτισης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Απαριθμούν με τις μεθόδους υπολογισμού των αναγκών Αερισμού - Εξαερισμού στα κτηριακά συγκροτήματα
 • Απαριθμούν τεχνικές επιλογής
 • Υπολογίζουν τις ανάγκες αερισμού για κτηριακά συγκροτήματα με σύγχρονες μεθοδολογίες
 • Εφαρμόζουν  διαστασιολόγηση και σχεδιασμό των βασικών παραμέτρων των συστημάτων, καθώς και των αυτοματισμών αυτών
 • Επιλέγουν σύγχρονα και κατάλληλα συστήματα αερισμού
 • Υιοθετούν καλές πρακτικές ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα αέρα στα κτήρια


Μεθοδολογία
 • Διαλέξεις
 • Παραδείγματα από εφαρμογές
 • Ομαδική εργασία
 • Ασκήσεις
 • Συζήτηση
Έυρεση σεμιναρίων
Όνομα
Τύπος
v
Κατηγορία
v
 
Κατηγορίες

Όλα

Ανά Κλαδο

© Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΚΕΜ). Developed by CMP POLYMEDIA LTD